Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Frédéric Mistral Nobel-díjas, provanszál nyelven alkotó francia költő 1830. szeptember 8-án született. Tanulmányait Avignonban végezte. Már diákként verselgetett, Homérosz és Vergilius voltak a példaképei.

Apja tanácsára Aix-en-Provence egyetemén jogot hallgatott, és 1851-ben szerzett diplomát. Roumanille hatására úgy döntött, életét a trubadúrok hajdani nyelve, a provanszál nyelv helyreállításának, a provanszál kultúra megőrzésének, a provanszál irodalmi mozgalom megszervezésének szenteli.

Frédéric Mistral

1851-től csak provanszál nyelven alkotott, egy évvel később Li Prouvencalo címmel közreadta az első provanszál nyelvű antológiát, és Arles-ba összehívta a provanszál költők kongresszusát. Az Avignon melletti Font Ségugne kastélyban Mistral és hat költőtársa megindította a Félibrige mozgalmat (a félibre szót egy régi krónikából kölcsönözték, és egyként fordítható "törvénytudónak", illetve "a múzsák gyermekének").

1859-ben készült el első és egyik legjelentősebb műve, a tizenkét énekből álló Mireo című elbeszélő költemény. A vergiliusi és homéroszi hatásokat mutató provanszál műeposzt Lamartine is lelkes szavakkal üdvözölte, és 1864-ben Gounod operát írt belőle Mireille címmel. Magyarra Gábor Andor fordította le, és Babits írt róla értő kritikát, amelyben Arany Toldijához hasonlította.

Következő hőseposza, a Calendau - némi aktuálpolitikai töltéssel - a franciáktól való elszakadás gondolatát is megpendítette. 1886-ban hét év munkájával elkészült legnagyobb tudományos vállalkozása, A Félibrige kincsestára, avagy provanszál-francia szótár című munkája. 1876-tól ő volt a Félibrige mozgalom vezetője, 1885-ben megalapította a Revue Félibrienne című folyóiratot, 1891-től pedig elvállalta a l'Aioli című provanszál újság szerkesztését. 1897-ben készült el főműve, a provence-i tájat tizenkét dalban megéneklő A Rhone költeménye című eposza.

1904-ben - megosztva - neki ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat "művei eredetiségének elismeréseként, a dél-francia nép lelkületének hűséges ábrázolásáért és azért a jelentős munkáért, amelyet mint provanszál filológus folytatott". A díjjal járó pénzjutalomból Arles-ban létrehozta a Museon Arleatont, a provanszál népművészet múzeumát. Élete utolsó éveiben Moun espelido (Származásom) címmel közreadta nagy sikert aratott memoárkötetét, és egy versgyűjteményt is Az olajbogyószüret címmel.

Szülővárosában, Maillane-ban hunyt el 1914. március 25-én. Egykori iskolája, az avignoni College Royale ma az ő nevét viseli.
(multkor)

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó