Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A tout, toute és tous alkalmazása sokszor okoz keveredést. Rakjunk rendet a témában!

A tout lehet névmás, melléknév, határozó és főnév egyaránt

Névmásként :

a) tout – minden, mindent. Mindig változatlan tout alakban !

Pl.: Tout est blanc. – minden fehér. Je sais tout. – mindent tudok. J’ai tout vu. – Mindent láttam. Elle a tout oublié. – Mindent elfelejtetett

b) tous (hímnemben), toutes (nőnemben) – mind, mindnyájan

Tous sont contents. – Mindnyájan elégedettek. Les femmes travaillent toutes. – A nők mind dolgoznak.

Melléknévként :

a) tout le...(hímnemű főnevek előtt), toute la...(nőnemű főnevek előtt) – az egész

Je connais tout le quartier mais je ne connais pas toute la ville. – Az egész városrészt ismerem, de nem ismerem az egész várost.

b) tous les ...(hímnemű főnevek előtt), toutes les... (nőnemű főnevek előtt) – minden, az összes

Nous avons vu tous les  monuments mais nous n’avons pas visité toutes les expositions. – Láttunk minden műemléket, de nem néztünk meg minden kiállítást.

A tout/ toute + egyes számú főnév (névelő nélkül), illetve a tous, toutes + többes számú főnév (ugyancsak névelő nélkül) jelentése megegyezik a tous les / toutes les + főnév jelentésével. Főleg a választékos irodalmi vagy hivatalos nyelvben fordul elő : Toute commune de 5 000 habitants a son médecin. Toutes communes de 5 000 habitants ont leurs médecins. – Minden ötezer lakosú városban van orvos.

A ‘mind a kettő , mind a három’ stb. Francia megfelelője: tous / toutes les deux, tous / toutes les trois vagy egyszerűen les deux, les trois. Főnév előtt általában a tous / toutes nélküli megoldást alkalmazzák:  Je prends les deux. Je les prends tout(es) les deux. – Mind a kettőt kérem (megveszem, elveszem). Je prends les deux chemises. – Mind a két inget kérem.

Ha időegységet vagy távolságot jelölő főnév áll a tous les deux / toutes les deux után, akkor jelentése módosul : tous les deux ans – kétévente ; toutes les dix minutes – tíz percenként ; tous les cent mètres – százméterenként.

Határozószóként :

tout – egészen

Elles sont tout affolés. – Egészen meg vannak rémülve.

Mássalhangzóval kezdődő nőnemű szavak előtt toute(s) áll : une feuille toute jaune – egészen sárga levél ; des feuilles toutes jaunes. – egészen sárga levelek

Fontos kiegészítések a bűvös « tout, toute et tous »-hoz

Számos kifejezésben önálló determinánsként szerepel a tout :

A tout prix – mindenáron

de toute façon, de toutes les façons – mindenképpen

En tout cas vagy en tous cas – mindenesetre

Toute(s) sorte(s)  de – mindenféle

A tous / toutes kiegészítő névmásként kapcsolódhat a ‘nous’-hoz vagy a ‘vous’-hoz :

Nous sommes tous pour vous. – Mindnyájan önökért vagyunk.

Il est toujours contre tous. – Ő mindig mindenki ellen van.

Je connais tout le monde. – Mindenkit ismerek.

(Forrás : Karakai I. - Francia nyelvtan magyaroknak ; Dr. Pataki pál – Francia nyelvtan)

Furcsák ezek a franciák! Nagyon erős náluk a királyi hagyomány, amióta kivégezték a királyukat!...
C ´ était l ´ un des monuments les plus photographiés de Budapest. La statue d ´ Imre Nagy, appuyé...
Il est d´illustres inconnus dont le nom ne sera passé à la postérité que par le bon vouloir de...
„Travailler plus pour gagner plus!” Tel est le slogan qui, en Hongrie, revient sans cesse à la...
Si je vous dis 6 décembre, vous me répondrez: „la fête des Nicolas, Colin et Colas, sans oublier...
Les amateurs de cinéma connaissent vraisemblablement la trilogie de Francis Veber sur les...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó