Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A tout, toute és tous alkalmazása sokszor okoz keveredést. Rakjunk rendet a témában!

A tout lehet névmás, melléknév, határozó és főnév egyaránt

Névmásként :

a) tout – minden, mindent. Mindig változatlan tout alakban !

Pl.: Tout est blanc. – minden fehér. Je sais tout. – mindent tudok. J’ai tout vu. – Mindent láttam. Elle a tout oublié. – Mindent elfelejtetett

b) tous (hímnemben), toutes (nőnemben) – mind, mindnyájan

Tous sont contents. – Mindnyájan elégedettek. Les femmes travaillent toutes. – A nők mind dolgoznak.

Melléknévként :

a) tout le...(hímnemű főnevek előtt), toute la...(nőnemű főnevek előtt) – az egész

Je connais tout le quartier mais je ne connais pas toute la ville. – Az egész városrészt ismerem, de nem ismerem az egész várost.

b) tous les ...(hímnemű főnevek előtt), toutes les... (nőnemű főnevek előtt) – minden, az összes

Nous avons vu tous les  monuments mais nous n’avons pas visité toutes les expositions. – Láttunk minden műemléket, de nem néztünk meg minden kiállítást.

A tout/ toute + egyes számú főnév (névelő nélkül), illetve a tous, toutes + többes számú főnév (ugyancsak névelő nélkül) jelentése megegyezik a tous les / toutes les + főnév jelentésével. Főleg a választékos irodalmi vagy hivatalos nyelvben fordul elő : Toute commune de 5 000 habitants a son médecin. Toutes communes de 5 000 habitants ont leurs médecins. – Minden ötezer lakosú városban van orvos.

A ‘mind a kettő , mind a három’ stb. Francia megfelelője: tous / toutes les deux, tous / toutes les trois vagy egyszerűen les deux, les trois. Főnév előtt általában a tous / toutes nélküli megoldást alkalmazzák:  Je prends les deux. Je les prends tout(es) les deux. – Mind a kettőt kérem (megveszem, elveszem). Je prends les deux chemises. – Mind a két inget kérem.

Ha időegységet vagy távolságot jelölő főnév áll a tous les deux / toutes les deux után, akkor jelentése módosul : tous les deux ans – kétévente ; toutes les dix minutes – tíz percenként ; tous les cent mètres – százméterenként.

Határozószóként :

tout – egészen

Elles sont tout affolés. – Egészen meg vannak rémülve.

Mássalhangzóval kezdődő nőnemű szavak előtt toute(s) áll : une feuille toute jaune – egészen sárga levél ; des feuilles toutes jaunes. – egészen sárga levelek

Fontos kiegészítések a bűvös « tout, toute et tous »-hoz

Számos kifejezésben önálló determinánsként szerepel a tout :

A tout prix – mindenáron

de toute façon, de toutes les façons – mindenképpen

En tout cas vagy en tous cas – mindenesetre

Toute(s) sorte(s)  de – mindenféle

A tous / toutes kiegészítő névmásként kapcsolódhat a ‘nous’-hoz vagy a ‘vous’-hoz :

Nous sommes tous pour vous. – Mindnyájan önökért vagyunk.

Il est toujours contre tous. – Ő mindig mindenki ellen van.

Je connais tout le monde. – Mindenkit ismerek.

(Forrás : Karakai I. - Francia nyelvtan magyaroknak ; Dr. Pataki pál – Francia nyelvtan)

Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
Un naufrage fait au moins 7 morts à Budapest, un bateau suisse impliqué dans la collision.
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó