Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

Általában nem szokott különösebb problémát jelenteni a műveltető szerkezet (La construction causative) alkalmazása. Ezért csak röviden foglaljuk össze a tudnivalókat.

fait passer

A műveltető szerkezettel azt fejezzük ki, hogy valaki mással vagy másokkal végeztetjük el a cselekvést.

Képzése:

a faire ige ragozott alakja + főnévi igenév (infinitif)

* Az alábbi szerkezetben, az ige bármely időben és módban szerepelhet.
A mondat alanya, aki műveltet, a tárgya az, akivel csináltatják a cselekvést.

– Hier, j'ai fait laver ma voiture. – Tegnap, lemosattam az autómat.
– Aujourd'hui, je fais laver ma voiture. – Ma, lemosatom az autómat.
– Demain, je fera laver ma voiture. – Holnap, lemosatom / le fogom mosatni az autómat

* Szórend tagadó formában
Ne + une forme du verbe, faire + pas + infinitif

– Ne fais-tu laver pas ta voiture aujourd'hui , cet après-midi il pleuvra. – Ne mosasd le az autódat ma, mert délután eső lesz.

* Fordított sorrendű kérdésben a szórend:
pronom + faire-sujet + la reste de la interrogatif phrase

– Où fais-tu nettoyer ce manteau ? – Hol tisztíttatod ezt a kabátot?
– Quand et où faites-vous laver votre voiture ? – Mikor és hol mosatja le az autóját?

* Felszólító módban (à l'impératif ou à l'affirmatif) a tágy a faire ige ragozott alakja után következik:
– Faites travailler ces élèves! – Dolgoztassa meg ezeket a diákokat!
– Faites-les travailler! – Dolgoztassa meg őket!

* Passé composéban, a ragozott faire igét nem egyeztetjük (COD)

– J'ai fait réparer ma bicyclette. – Megjavíttattam a biciklimet.
– Je l'ai fait réparer. – Megjavíttattam azt.

* faire + infinitif + quelque chose à quelqu'un

Ha a cselekvés a tárgyra irányul, akkor a cselekvő (l'agant) az à vagy par prepozíció kíséretében jelenik meg.

– Je fais lire la lettre à Anna. – Felolvastattam Annának a levelet.
– Elle fait faire une robe par sa fille. – A lányával készíttet ruhát.

Megjegyzés:

– Dans ces constructions, l'acteur devient l'objet indirect.
Je fais étudier la leçon aux élèves. – Megtaníttatom a leckét a tanulókkal.

– La chose sur laquelle l'acteur agit devient l'objet direct.
Je leur fais étudier la leçon. – Megtaníttatom nekik a leckét.

– On peut les remplacer avec des pronoms compléments d'objet.
Je la leur fais étudier. – Megtaníttatom azt nekik.

* se faire + infinitif

– Pierre se coupe les cheveux. – Péter levágja a haját.
– Pierre se fait couper les cheveux. – Péter levágatja a haját.
– Marlaine se fait une robe. – Marlaine készít magának egy ruhát.
– Marlaine se fait faire une robe. – Marlaine készíttet magának egy ruhát.

*A se faire visszaható ige használata

Passé composéban, az être ige megfelelő formájában ragozzuk és nem egyeztetjük a visszaható névmással.

– Ma mère s'est fait faire un manteau. – Anyám készíttetett egy kabátot.
– Nous nous sommes fait conduire à la gare en taxi. – Taxival vitettük magunkat az állomásra. (magyarosabb, ha azt mondjuk: taxival mentunk az állomásra)

faire tomber

Végül, nézzünk még néhány állandósult szókapcsolatot a faire igével:

Le boulanger fait cuire le pain. – A pék kenyeret süt.
Je fais bouillir l'eau pour le café. – Vizet forralok a kávéhoz.
La chaleur fait fondre la neige. – A hőség megolvaszja a havat.
Le jardinier fait pousser des fleurs. – A kertész növényeket szaporít.

A franciák különbséget tesznek a cselekvés (l'action) és a cselekvő (l'agent) között, aki végrehajtja a cselekvést.
Ezekben a szerkezetekben bármely időben és módban szerepelhet a faire ige.

faire frire – süt, megsüt (krumplit)
faire rôtir – süt, megsüt (húst)
faire griller – grillez

faire entrer – beléptet, bevezet, beenged (ajtón, kapun)
faire venir – hivat, kéret
faire voir – mutat, megmutat, felvilágosít, jelez, javasol, láttat

faire tomber – hagy leesni, leejt, megbuktat, valakit lebuktat
faire tomber la conversation sur un autre sujet – más tárgyra tereli a beszélgetést
faire chanter – vallat, zsarol, énekeltet ( többnyire negatív értelemben, azaz pénzért szóra bír)
faire suivre – utána küldendő (pl. levélen)

Megjegyzés:

A magyar –tat, -tet képzőnek nem minden estben felel meg a faire + főnévi igenév.

Il s'amuse. – Szórakozik.
Il m'amuse- – Engem szórakoztat.
Il se coche. – Lefekszik.
Il coche son petit fils. – Lefekteti kisfiát.

Forrás :
Précis de grammaire française ; La construction causative, Drobac ; Pataki – Francia nyelvtan

 

 

Névmásos összefoglalásunk folytatásaként következzenek: pronom démonstratif, pronom possessif....
Több munka a rövidebb életért ? – Travailler plus pour vivre moins longtemps ?
Francia nyelvoktatás, korrepetálás, szinten tartás, francia közép- és emelt szintű érettségire,...
Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó