Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia nyelvben kétféle mutató névmást különböztetünk meg. Az egyik csoportba az úgynevezett semleges (azaz nemben és számban nem egyeztethető), a másik csoportba pedig azok a névmások tartoznak, amelyeket egyeztetnünk kell. Ebben az írásban az előbbiekről esik szó.

aBeige

A semleges mutató névmások szerepe általában az előre-, vagy visszautalás; nemek szerint nem egyeztethetők. Ezek a : 

ce – ceci – cela – ça

 * ce : az être igével használjuk

c'est ; ce sera ; c'était ; ce sont ; ce seront ; c'étaient
ce n'est pas ; ce ne sera pas ; ce n'était pas ; ce ne sont pas ; ce ne seront pas ; ce n'étaient pas

Kérdésben: est-ce ; sera-ce ; était-ce vagy n'est-ce pas ?
Többes számú alakjait nem használjuk fordított szórendben.

A c'est vagy ce sont kifejezéseket rámutatáskor használjuk. Ha magánhangzó követi, az e kiesik és aposztróffal kapcsolódik az igéhez.

Dis-moi ce que tu fais. – Mondjad, mit csináltál.
Ce que tu as fait est génial. – Csúcs, amit csináltál.
Ce sont des exemples. – Ezek példák.
C'était une bonne idée. – Ez jó ötlet volt.

Amikor az „être" igét két másik ige közé helyezzük, a „ce" kötelezően a második előtt foglal helyet.

Partir, c'est mourir un peu. / Edmond Haraucourt/ – Távozni azt jelenti, meghalni egy kicsit. (amikor elmegyünk, magunk után hagyunk valamit; elhagyunk valamit, valakit és ez olyan, mintha egy kicsit meghalnánk)
Savoir, c'est pouvoir ! – A tudás, hatalom.

Bizonyos esetekben az être előtt kötelező az alanyi csoportot ce-vel megismételni:

Ma famille, c'est mes amis. – A családom: a barátaim.
Mon rêve, c'est de parler couramment le français. – Az az álmom, hogy folyékonyan beszéljek franciául.
Le problème c'est que je ne suis pas assez persistant(e). – Az a baj, hogy nem vagyok elég kitartó.

* ceci , cela : többnyire a választékos beszédben használjuk.

A ceci arra a szóra vonatkozik, ami el fog hangzani, a cela pedig arra, amelyik már elhangzott. Vagy a ceci arra a tárgyra vonatkozik, amelyik közelebb van hozzánk, a cela pedig a távolabbira. Egyszerűbben fogalmazva: Két dolog összehasonlítása esetén, a ceci a közelre mutatást a cela pedig a távolra mutatást fejezi ki.

Ceci est à moi, cela est à toi. – Ez az enyém, az a tiéd.
Lisez ceci, ne lisez cela. – Ezt olvassátok, ne azt.
Il est malade. Qui vous a dit cela ? – Beteg. Ki mondta ezt magának?

A „ceci" arra is vonatkozhat, amit éppen be akarunk jelenteni.

Écoutez bien ceci : il est interdit de jouer avec le feu. – Figyeljetek ide: tilos a tűzzel játszani.

A „cela" hivatkozhat a következményre is.
Il est très en tard, cela m'inquiète. – Sokat késik, ez aggaszt engem.

* ça : a beszélt nyelv jellegzetessége; többnyire a cela rövidített változata.

Je n'aime pas ça. – Ezt nem szeretem.
Ça ne fait rien. – Nem tesz semmit. / Oda se neki.
Ça, c'était très difficile ! – Na, ez aztán jó nehéz volt!
Tu aimes le français ? J'adore ça. – Szereted a franciát? Imádom.

Gyakran a nyomatékosítás kedvéért használjuk.

Ça y est ! – Kész! / Megvan! / Na, tessék!
Ça, je veux bien le croire ! – Meghiszem azt!
De ça, je n'en veux pas ! – Ebből aztán nem kérek!

Cela dit (et pas ceci dit! – c'est incorret ! ), je ne suis pas certain(e) de ne pas me tromper. – Mindamellett, nem vagyok biztos abban, hogy igazam van.

 

 

Névmásos összefoglalásunk folytatásaként következzenek: pronom démonstratif, pronom possessif....
Több munka a rövidebb életért ? – Travailler plus pour vivre moins longtemps ?
Francia nyelvoktatás, korrepetálás, szinten tartás, francia közép- és emelt szintű érettségire,...
Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó