Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Olyan - a hétköznapi beszédben előforduló - kifejezéseket, szófordulatokat gyűjtöttem össze, amelyek megkönnyítik a választékos és árnyalt kifejezést.

 

foncièrement – alapjában véve ; természeténél fogva
en effet / à savoir / j’ai nommé – tudniillik
c’est-à-dire –azaz ; tudniillik ; úgymint ; vagyis ; illetve
accroupie sur le sol – földön guggolva
être à l’eau et au pain sec – száraz kenyéren és vízen

se trouver nez à nez avec qn – szembe találja magát vkivel
être au bord d'un précipice – szakadék szélén lenni
à qui parles-tu? – kinek beszélsz ?
en admettant que +subj – elismerve, hogy
pourvu que / supposant que / à condition que – feltéve, hogy

dormir à poings fermés – mély alvás
se jeter à la plat ventre – hasra vágja magát
écarquiller les yeux – kidülleszti a szemeit
Que dis-tu ? – Mit mondasz ?
c’est impossible – ez lehetetlen

de temps à autre – időről-időre
de temps en temps –időnként
en même temps – ugyanakkor, egy időben
en ce temps-là – annak idején, akkor
en un rien de temps – se perc alatt

mettre le comble à – megtetéz, teljessé tesz
tout de même pas – mégsem
après tout – végül is, elvégre
avant tout – mindenekelőtt
c'est tout dire – többet nem is kell mondani, ennyi elég is (--)

en tout et pour tout -- mindösszesen
ce n'est pas le tout de+ inf -- nem elég az, hogy
à premier vue – első látásra
être vieux jeu – ódivatú, régi vágású
mince (alors)! – az ördögbe ! a fenébe ! a kutyafáját !

ma parole ! – szavamra !
par ailleurs – másfelöl, más tekintetben, máskülönben, másrészt
c’est juste ! – helyes ! így van !
de la même manière – ugyanígy
peut-être bien – meglehet, talán

en aucun cas – semmi esetre / esetben sem
le cas échéant – adott esetben
comme c'est souvent le cas – ahogy ez gyakran előfordul
au cas / dans le cas / pour le cas où –  abban az esetben, ha /amikor
en / dans tous les cas où  – minden esetben, ha / amikor

par rapport à quelque chose – valamihez viszonyítva
après tout – végül is, elvégre
de mauvaise grâce – nem szívesen, kelletlenül, vonakodva
de point de vue santé / côté santé – egészségügyi szempontból
peut-être on aura l'occasion de (se revoir) – talán lesz lehetőségünk, hogy  (találkozzunk)(--)

au juste – pontosan
tu verras à quel point ils sont justes –  látni fogod, hogyan helyesek, igazak
d’ailleurs – egyébként, mellesleg, különben is
un long moment – jó darabig, jó ideig
je n’en doute pas – nem kételkedek abban

reléguer qch / qn au second plan – háttérbe szorít vkit, vmit
avoir ras-le-bol – torkig van ; tele van a hócipője
ta gueule! – fogd be a szád! pofa be!
en ce cas – ebben az esetben
en tout cas – mindenesetre

je n'entrerai pas dans la polémique – nem megyek bele a vitába
tout à fait d'accord avec vous – teljesen egyetértek veletek
en tout et pour tout une fois – összesen, mindössze egyszer
les uns après les autres – egyik a másik után
qui est né(e) au gré de ma fantaisie – képzeletem szüleménye

le / la plus approprié(e) – a legmegfelelőbb
d'une façon ou d'une autre – így vagy úgy
il n’y a rien de mieux au monde que – nincs jobb a világon, mint
un type très courant de qch – nagyon gyakori tipusa vminek
par conséquent – következésképpen, ezért

à cet effet – erre a célra
aux yeux de certains personnes – némely ember szemében
je n’ai pas de mot ! – nincs szavam ; nincs mit mondanom
rien ne remplace qch – semmi nem helyettesít vmit
comme une marque de respect et de souvenir – a tisztelet és emlékezés jeleként (--)

Folytatjuk!

Kiegészítésed van? Hibát találtál? Segíts azzal, hogy hozzászólsz!

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó