Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Olyan - a hétköznapi beszédben előforduló - kifejezéseket, szófordulatokat gyűjtöttem össze, amelyek megkönnyítik a választékos és árnyalt kifejezést.

 

le soleil tape dur – hétágra süt a nap
ça tape, aujourd’hui ! – micsoda dögmeleg van ma !
au même moment – egyidőben
ca me fait le cafard - ettől halálra unom magam
fiche-moi la paix! - hagyj békén!

fiche-moi le champ! - tünj el!, kotródj innen!
un froid mortel (l'enveloppait) – rettenetes hideg (borította el őt)
cela n'empêche pas que – ennek ellenére ; ez nem akadályozza meg, hogy
être en majorité – többségben van
pour que + subj -- azért, hogy

à la rigueur – ha feltétlen szükséges, szigorúan  véve
à cet instant – ebben a pillanatban
ne sachant ce qui motivait qc – nem tudva mi motivált vkit
en évitant de croiser le regarde de qqn – elkerülve vki tekintetét
dissimuler son émotion – rejtegeti az érzését

un peu plus tard – kicsit később
porter ses fruits – meghozza gyümölcsét
porter secours à qqn – segítséget nyújt vknek
dans les jours à venir – a következő napokban
par rapport à qn, qch – valakihez, valamihez képest

par instants – néha, időnként
au-delà de / delà –  azontúl, a túloldalon
par delà / par-delà – valamin túl
l'au-delà – túlvilág
il y a maldonne – hibás a leosztás ; valami tévedés van

face à face -- szemtől szemben
à l'inverse -- ezzel szemben
on s’attendrait à qc / à inf / à ce que -- vmire számítanánk, arra számítanánk, hogy
se retrouver dans des situations gênantes -- kínos helyzetekben talája magát
à part cela / ça – ezenkívül / azon kívül

pour la première fois – első alkalommal
vers la tombée du jour – alkonyat felé
de minute en minute – percről percre
d'une extrémité à l'autre – egyik végletből a másikba
en vouloir à quelqu'un de qc / inf– hibáztat valakit, haragszik valakire vmiért

à perdre haleine – lélekszakadva
être anxieux,-euse de + inf – alig várja, hogy
il lui tarde de + inf – alig várja, hogy
toute au long de sa vie – egész életében
à peu près – körülbelül

les autres -- a többi(ek)
des autres – mások
d’une seule haleine – egyszuszra
par hasard – véletlenül
le soir de la vie – az élet alkonya

à la différence de – ellentétben vmvel, eltérően vmtől
avec entrain – lendületesen, élénken
prendre sa revanche – visszavág, bosszút áll
en tous cas – mindenesetre
toutes les fois (qu'elle sortait) – valahányszor, mindannyiszor (hogy elment)

il ne perd pas la tête – nem veszti el a fejét
de plus en plus vite – egyre gyorsabban
Dieu sait ce que – Isten tudja azt, hogy
sans prononcer une parole – szó nélkül ; egy szót sem szólni
en premier – elsőnek, elsőként

commencer à s'habituer à qch – elkezd hozzászokni vmihez, kezd megszokni vmit
de toute façon – különben is, egyébként is
tout autour de – körös-körül
faire la queue – sorba állni
à vue d'oeil – láthatóan, kézenfekvő módon

Folytatjuk!

Kiegészítésed van? Hibát találtál? Segíts azzal, hogy hozzászólsz!

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó