Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Olyan - a hétköznapi beszédben előforduló - kifejezéseket, szófordulatokat gyűjtöttem össze, amelyek megkönnyítik a választékos és árnyalt kifejezést.

à vue de nez – első ránézésre, durván, mintegy
à l'allure – ütemben, tempóban
à l’allure où vont les choses – a dolgok ilyetén alakulása mellett
tout simplement – egész egyszerűen
à plus long terme – hosszabb távon

qui n'est pas saine – ami nem egészséges
alors que – miközben
à quelques pas de qch – néhány lépésre vmtől
à cette heure matinal – ebben a korai órában
ça et là – itt-ott

à l’instant même où – ugyanabban a pillanatban
être à bout de souffle – kifogyni a szuszból
à la fois – ugyanakkor, egyszerre
c'est le principal ! – ez a fő ! ez a fontos !
minute par minute – percről percre

faire la tête – duzzog
je t'en prie, ne fais pas cette tête-là! – könyörgöm, ne nézz  így !
être en mesure de (faire qch) – módjában áll (tenni vmit)
arpenter sa chambre – nagy léptekkel rója a szobáját
dans son indignation – felháborodásában

que veux-tu que je fasse quand... ? – mit akarsz, hogy tegyek, amikor... ?
se casser la tête à / pour – töri a fejét vmiben
donner libre cours à sa colère – szabad futást ad haragjának
à la perfection – hibátlanul, kifogástalanul
Qu’il s’en aille (aller subj.) là où il veut !– menjen oda, ahová akar !

d’autre part – másrészről
c’est trop beau pour être vrai – túl szép, hogy igaz legyen
tels que je les connais – ahogy őket ismerem
je suis persuadé(e) que – meg vagyok győződve, hogy
nous sommes tous sains d’esprit – mindannyian normálisak vagyunk

J’ai à te parler ! – Beszédem van veled !
je m’y oppose – tiltakozom !
à franchement parler – őszintén szólva
entre-temps – időközben, közben
dis un seul mot ! – mondj valamit !

ce n’est rien ! – az semmi
tu plaisantes ? – viccelsz ?
avant d'en décider – döntés meghozatal előtt
en colimaçon – csigavonalban
un escalier en colimaçon – csigalépcső

être prêt à confondre le rêve et la réalité – kész  összekeverni a fantáziát (álmot) és a valóságot
mourir d'envie de (faire) qch – sóvárog (tenni vmit) ; meghal a vágytól
je n’en doute pas – nem kételkedek abban
tout ce qu’il nous faut – mindaz, ami nekünk kell
Veinard ! – Mázlista !

il est tellement distrait – annyira szórakozott, figyelmetlen
d’un ton péremptoire – ellentmondást nem tűrő hangon, parancsolva
mais à peine – de alig
pour revenir au théme – visszakanyarodni / térni a témához
fiche-moi la paix!--hagyjál békén!

ne t'en fais pas ! -- ne is törődj vele!
il n'y a rien à faire -- nincs mit tenni
ce ne fut / n'était qu'un instant -- csak egy pillanat volt
il y a des instants comme ça aussi -- vannak pillanatok, mint az is
tout au plus – legfeljebb

avoir un peu  le sens de l'humour – van egy kis humorérzéke
je croise les doigts pour Toi! – szorítok neked ! (drukkolok)
au nom du ciel ! – az ég szerelmére !
pour ma part, ça va – részemről, ok
mais vous n’allez tout de même pas me faire croire que – de ugyanakkor nem fogjátok velem elhitetni, hogy

Folytatjuk!

Kiegészítésed van? Hibát találtál? Segíts azzal, hogy hozzászólsz!

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó