Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, les deux acteurs d’exception – Jean-Paul belmondo és Alain Delon, a két kivételes tehetségű színész

Belmondo et Delon ou Delon et Belmondo, afin de ne froisser personne, c’est une longue amitié de plus de soixante ans ponctuée de moments de rivalités. Les deux hommes font connaissance au milieu des années 1950 entre Pigalle et Saint-Germain-des-Prés.

  • Belmondo és Delon vagy Delon és Belmondo - hogy senkit ne sértsünk meg -, egy hosszú, több mint hatvan éves barátságot jelent, melyet a rivalizálás pillanatai tarkítanak. A két férfi az 1950-es évek közepén találkozott Pigalle és Saint-Germain-des- Près között.

Il existe dans l’histoire du cinéma français quelques duos célèbres, formés par des couples d’acteurs qui ont marqué la mémoire collective : c’est le cas de Bourvil et de Louis de Funès dans La grande vadrouille (1966), mais aussi d’Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo dans Borsalino (1970), un film qui raconte l’histoire de deux gangsters de Marseille dans les années 20.

  • A francia mozi történetében találunk néhány híres duót, amelyeket olyan színészek alkotnak, akik belevésődtek a kollektív memóriába: ilyenek Bourvil és Louis de Funès az Egy kis kiruccanás-ban (1961), vagy Alain Delon és de Jean-Paul Belmondo a Borsalino (1970) filmben, amely két marseille-i gengszter történetét meséli el az 1920-as években.

Un duo réussi est d’abord un duo où les qualités de chaque individualité contribuent au succès et à la force du tandem. En d’autres termes, Delon et Belmondo sont invincibles parce qu’ils sont associés. L’autre dimension essentielle est dans le contraste qui est produit : les deux éléments du couples sont fondamentalement différents, ils ne se ressemblent pas, ils sont même aux antipodes l’un de l’autre, mais ils se complètent merveilleusement pour former un tout.

  • Egy sikeres kettős elsősorban olyan duó, ahol az egyéniség tulajdonságai hozzájárulnak a páros sikeréhez és erősségéhez. Más szavakkal, Delon és Belmondo azért legyőzhetetlenek, mert partnerek. A másik lényeges tényező, hogy a két személy alapvetően különbözik egymástól, nem hasonlítanak, sőt egymással ellentétesek, de csodálatosan kiegészítik egymást, így képezve egyetlen egészet.

On ne peut pas en effet imaginer deux personnalités aussi distincts : Delon est froid, mesuré, mystérieux, de peu de mots et beau garçon ; Belmondo est chaleureux, spontané, franc, séducteur et beau parleur.

  • Valójában el sem lehetne képzelni két ennyire különböző személyiséget: Delon rideg, kimért, titokzatos, kevés beszédű és jóképű; Belmondo szívélyes, spontán, őszinte, csábító és bőbeszédű.

Malgré toutes ces différences, ce que ces deux hommes ont en commun, c’est leur talent d’acteurs, leur élégance, leur charme. Delon et Belmondo, pendant plusieurs décennies et dans des dizaines de films, ont ainsi incarné au cinéma deux portraits de la masculinité.

  • Mindezen különbségek ellenére, ami közös a két férfiben, ez a színészi tehetség, eleganciájuk, kisugárzásuk. Delon és Belmondo több évtizeden keresztül és tucatnyi filmben, a férfiasság kétféle portréját testesítettek meg a moziban.

Une petite vidéo :


Source : hachette

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó