Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Brigitte Bardot, tout aussi connue sous les initiales de BB, est une des artistes françaises les plus célèbres et la plus grande star du cinéma européen d'après guerre. – A BB kezdőbetűivel is jól ismert Brigitte Bardot az egyik legismertebb francia művész és a háború utáni európai mozi legnagyobb sztárja.

Ancienne actrice française et ancien mannequin, Brigitte Bardot nait à Paris le 28 septembre 1934.
Élevée au sein d'une famille bourgeoise, la Française s'intéresse enfant à la danse classique, puis au mannequinat.
On pense aujourd’hui à Brigitte bardot avec un mélange d’ironie, d’admiration, d’irritation et d’amusement.

 • A korábbi francia színésznő és volt manöken, Brigitte Bardot 1934. szeptember 28-án született Párizsban.
  A polgári családban nevelkedett francia lánygyermekeként érdeklődött a klasszikus tánc iránt, majd a manökenség iránt.
  Manapság némi irónia, csodálat, ingerültség és derültség keverékével gondolunk Brigitte Bardot-ra.

Sa carrière d’actrice dans les années cinquante et soixante symbolise une époque idéale et révolue, lorsqu’en France on savourait l’atmosphère optimisme de l’après-guerre, avec insouciante et joie de vivre.

 • Az ötvenes és hatvanas években, színészi karrierje egy ideális és egy elmúlt korszakot szimbolizál, amikor Franciaországban a háború utáni optimizmus hangulatát gondtalanul és életörömmel élvezték.

Et maintenant

Sa beauté légendaire est révélée au monde entier en 1956 par le film de Roger Vadim « Et Dieu créa la femme ». Mais Bardot cultivait aussi une ingénuité, un air rebelle que toute jeune fille voulait imiter.

 • Legendás szépségét Roger Vadim mutatta be az egész világnak "És Isten megteremté a nőt" című filmjével. De bardot is jól kiművelte a jámborságot, a lázadó viselkedést, amit minden ifjú lány utánozni akart.

Vidéo :

Femme-enfant insoumise, libre et audacieuse, BB incarnait les exigences des femmes, leur désir d’émancipation. Le grand moment de BB au cinéma a lieu en 1963 lorsqu’elle apparaît avec Jack Palance dans « Le mépris » de Jean-Luc Godard. Brigitte Bardot devint rapidement un sex-symbol.

 • A lázadó, szabad és merész nő-gyermek BB megtestesítette a nők igényeit, a férfi és nő közti egyenjogúság vágyát. BB nagy pillanata 1963-ban jött el, amikor a filmvásznon megjelent Jack Palance társaságában Jean-Luc Godard "Le mépris" című filmjében. Brigitte Bardot gyorsan szex szimbólummá vált.

Idole francaise globale, le buste de BB représentant Marianne, symbole de la République, a trôné au cours des années soixante dans toutes les mairies du pays. BB a joué dans 50 films et enregistré des dizaines de chansons, dont la fameuse Harley Davidson, écrite par Serge Gainsbourg.

 • Az általános francia bálvány, a Marianne-t ábrázoló BB mellszobor, a köztársaság szimbóluma, a hatvanas években az ország minden városházában ott trónolt. Bardot ötven filmben játszott és tucatnyi dalt énekelt, köztük a híres Serge Gainsbourg által írt Harley Davidsont.

Chanson :

En 1974 à l’âge de 39 ans, elle décide d’arrêter le cinéma et se retire dans sa propriété de Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur. Sans quitter l’attention des médias, BB s’est alors totalement dévouée à la défense des animaux, elle a refusé en 1985 la Légion d’Honneur que lui offrait François Mitterrand, provoqué des scandales à la suite de déclaration controversées et rédigé plusieurs volumes de mémoires.
Une exposition rétrospective a été consacrée à Brigitte Bardot en 2009, à l’occasion de ses 75 ans.

 • 1974-ben, 39 éves korában úgy döntött, hogy abbahagyja a mozit és visszavonult Sain-Tropez-be, a Francia Riviérára. Anélkül, hogy kirekesztette volna a média figyelmét, BB teljes egészében az állatok védelmére szentelte magát; 1985-ben visszautasította a François Mitterrand által felajánlott Francia Köztársaság Becsületrendjét, ezzel botrányokat váltott ki az ellentmondásos kijelentéseket követően és több emlékkötetet írt.
  2009-ben visszatekintő kiállítást rendeztek Brigitte Bardot-nak 75. születésnapja alkalmából.


Film : Et Dieu ... crea la femme :

Source : hachette

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó