Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

La politesse est un ensemble de petites règles à respecter qui forment un tout et qui voient le jour grâce au comportement d’une personne qui les applique au quotidien. – Az udvariasság olyan betartandó apró szabályok összessége, amelyek egyetlen egészet alkotnak és olyan személy viselkedéséből fakadnak, aki naponta alkalmazza azokat.

Bien utiliser les couverts – Evőeszközök korrekt használata

Si par accident un de tes couverts tombe par terre, ne commence surtout pas à passer sous la table pour le récupérer et lancer un “pas grave”. Demandes-en un autre au serveur ou à ton amphitryon.

  • Ha véletlenül valamelyik evőeszköz a földre esik, ne mássz utána az asztal alá, hogy felvegyed, és dobj egy „nem nagy ügy”-et. Kérj másikat a pincértől vagy a vendéglátótól.

Le couvert que tu utilises ne doit jamais toucher la table une fois en contact avec la nourriture. Il faut le laisser au bord de ton assiette.

  • Az evőeszközök, amelyeket használsz, soha ne érjenek az asztalhoz, ha már érintkeztek az étellel. A tányér szélén kell hagynia.

Ne commence pas à manger en découpant ta viande en mille morceaux. De cette façon, le plat se refroidit plus vite et perd de sa saveur. Prends le temps de couper un morceau, de le manger puis de continuer en faisant la même chose jusqu’à la fin de ton plat.

  • Ne kezdj enni úgy, hogy ezer darabra vágod a húst. Így az étel gyorsabban hűl és elveszíti az ízét. Szánj időt egy darab levágására, edd meg, majd folytasd ugyanezt az étkezés végéig.

Comment bien tenir tes couverts – Hogyan kell megfelelően tartani az evőeszközöket

La fourchette doit se tenir les dents vers le bas pour pouvoir piquer les morceaux de nourriture. Et oui, contrairement à ce qu’on a l’habitude de faire, il ne faut pas “ramasser” la nourriture comme avec une cuillère, sauf si c’est un plat comme de la purée par exemple ou des pommes de terre bouillies. Les index se placent le long de la fourchette, sur la partie de la “tête” (de même en ce qui concerne le couteau). Les autres doigts servent à soutenir les manches de chaque couvert. Ceci s’appelle la méthode de la tête cachée. Aux États-Unis, il existe une autre tradition qui suggère de prendre la fourchette entre deux doigts : comme si c’était un stylo.

  • A villának lefelé kell tartani a fogait, hogy felszúrja az ételdarabokat. És igen, ellentétben azzal, amit szoktunk csinálni, nem szabad "kanalazni" az ételeket, mint egy kanállal, hacsak nem olyan ételről van szó, mint például püré vagy főtt burgonya. A mutatóujjat a villa mentén, a „fej” részére helyezzük (ugyanez vonatkozik a késre is). A többi ujjat az evőeszköz alátámasztására használjuk. Ezt hívják rejtett fej metódusnak. Az Egyesült Államokban van egy másik hagyomány, amely azt javasolja, hogy a villát vegyék két ujj közé, mintha toll lenne.

Il y aurait à priori deux façons d’utiliser les couteaux : à l’européenne et à l’américaine. Le premier modèle veut que le couteau et la fourchette se gardent dans les mains tout au long du repas (on ne les repose pas). Le couteau ne se lâche pas même si on n’en a plus besoin. A l’américaine, il est possible de poser le couteau au bord de l’assiette, prendre la fourchette dans la main droite et manger seulement avec celle-ci.

  • A kések használatának kétféle módja van: európai és amerikai. Az első modell azt akarja, hogy a kés és a villa a teljes étkezés során a kézben maradjon (nem tesszük vissza). A kés akkor sem tehető le, ha már nincs rá szükség. Az amerikai stílus megengedi, hogy a kést a tányér szélére helyezzük, a villát a jobb kezünkbe vesszük, és csak vele eszünk.

Si on te demande de faire passer un couteau ou une fourchette : passe-le à ton interlocuteur en mettant le manche en avant dents vers toi et en tenant le couteau au milieu.

  • Ha megkérnek, hogy adj át valakinek egy kést vagy egy villát: adjad tovább beszélgetőpartnerednek úgy, hogy előre nyújtod a fogantyút, fogaival magad felé, és középen tartod a kést.

(Continuons – Folytatjuk)


Source : sympa

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó