Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

Azoknak a főbb kutatási ágaknak a bemutatása, amelyeket a tanszék jelenlegi okatatóinak egyéni munkáiból számba vehetünk, jelen esetben csak az utóbbi húsz évre korlátozódik.

Különleges hely illeti meg a Studia Romanica de Debrecen sorozatban publikált műveket. A Studia 1962-ben alapított, évente megjelenő kiadványsorozat, amelynek irodalmi sorozata a huszadik darabnál tart. A tudományos tevékenységnek van egy másik ága is: a különféle kongresszusok és konferenciák.

Az elemzésnek és a kapcsolatoknak színtereként olyan publikációk alapjaiként szolgálnak, amelyek ugyancsak lehetővé teszik a debreceni kutatók jelenlétét a nemzetközi színtéren.

A tanszék irodalmi kutatásait többféle nézőpont szerint lehet bemutatni: elhelyezhetők egyfelől tárgyuk időrendben elfoglalt helye szerint, az irodalomtörténeti nézőpont alkalmazásával, másfelől pedig célkitűzéseik és problémafelvetésük specifikus jellegzetességei szerint. Történeti szinten egyrészt a középkori irodalmat ölelik fel, elsősorban pedig a 12-13. századi regényt, illetve Chrétien de Troyes-t, mint a kor és a műfaj reprezentatív képviselőjét, másrészt pedig a 18. századtól a 20. századig tartó irodalmat, amelynek néhány szála 1950 utánra nyúlik. A regény tanulmányozásának itt is hagyományosan privilegizált helye van: Sénac de Meilhan-tól és Mme de Staëltól kezdve Balzac-on, George Sandon, Zolán, Jean-Richard Bloch-on, Rachilde-on, Marguerite Audoux-n és Colette-en át egészen Gide-ig és Roger Martin du Gard-ig.

A regény az adott időszakban tematikai, történeti, naratológiai és szemiológiai elemzések tárgya volt, ahogyan erről a Studia Romanica de Debrecen sorozatban publikált értekezések is tanúskodnak: Halász Katalin: Structures narratives chez Chrétien de Troyes (Narratív struktúrák Chrétien de Troyes-nál) 1980, Skutta Franciska: Aspects de la narration dans les romans de Marguerite Duras (A narráció aspektusai Marguerite Duras regényeiben) 1981, Tegyey Gabriella: Analyse structurale du récit chez Colette (A colette-i elbeszélés strukturális elemzése) 1988, Szakács László (aki már nem tagja az oktatói gárdának) Le sens de l'espace dans La fortune des Rougon d'Emile Zola (A tér jelentése Emile Zola Rougonék szerencséje című regényében) 1990 egyetemi doktori értekezései és Szabó Anna: Le personnage sandien. Constantes et variations (A sand-i szereplő. Állandóság és változás) 1991, Halász Katalin: Images d'auteur dans le roman médiéval (XIIe-XIIIe siècles) (Szerzőképek a  12-13. századi középkori regényben) 1992, Tegyey Gabriella: L'inscription du personnage dans les romans de Rachilde et de Marguerite Audoux (A szereplő beíródása Rachilde és Marguerite Audoux regényeiben) 1995 kandidátusi értekezései. Halász Katalin két olyan magyar nyelven publikált kötet szerzője is, amelyek a középkori francia regényt tárgyalják: Párviadal - Elbeszélés és szerkezet Chrétien de Troyes regényeiben, Bp. Akadémiai Kiadó, Modern Filológiai Füzetek 42, 1988, és nemrégiben Egy műfaj születése. A középkori francia regény, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Orbis Litterarum 5, 1998.

A Studia Romanica de Debrecen publikált részben vagy egészben a regény műfajának szentelt számokat: Roger Martin du Gard, 1983, Jean-Richard Bloch, 1984, Analyses des romans (Regényelemzések), 1985, Figures et images de la condition humaine dans la littérature française du dix-neuvième siècle (Az emberi kondíció alakzatai és képei a 19. századi francia irodalomban), 1986 (a lengyelországi Lublinban 1985. május 28. és 31. között megtartott nemzetközi konferencia anyaga). A Studia Romanica nyelvészeti sorozatában pedig megjelent egy füzet Analyse grammaticale - analyse narrative (Nyelvészeti elemzés - narratív elemzés) címmel 1987-ben.

A színház egyedül Lukovszki Judit területe, aki ennek szentelte doktori értekezését és számos cikket. Az elmélethez köti a gyakorlatot, amikor hallgatóinak egy speciális, a drámajátékba bevezető kurzust vezet, és évenkénti rendezései "társulata", a l'École des Bouffons élén egyszerre alkalmazási és illusztrációs kisérletek. Miután sikerült elfogadtatnia csapatát a különféle fesztiválok alkalmával (Franciaország, Belgium, Marokkó, Lengyelország), 1998-ban Debrecenben szervezett egy nemzetközi egyetemi színházi fesztivált.

Az összehasonlító irodalom és a recepció problematikáját érintő tanulmányok területén Szabó Anna egyetemi doktori értekezésén túl (Accueil critique de Paul Valéry en Hongrie (Paul Valéry kritikai fogadtatása Magyarországon), Studia Romanica, 1978) különféle tanulmányok jelentek meg többek között Victor Hugo-ról, Lamennais-ről, Renan-ról, Zoláról, Barbusse-ről, Roger Martin du Gard-ról, Lukácsról, csakúgy, mint a magyar irodalom és különösen a magyar költészet fogadtatásáról Franciaországban.

Egy külön kutatási terület a francia szerzők szövegeinek kiadása, bemutatással, kritikai jegyzetekkel és kommentárokkal: La Légende de Victor Hugo de Paul Lafargue (Paul Lafargue: Victor Hugo legendája, Gorilovics T., Studia Romanica, Debrecen, 1979), Préfaces de George Sand, I-II (George Sand előszavai, Szabó A., Studia Romanica de Debrecen, Bibliothèque Française N° 2, 1997).

A főleg kiadatlan levelezések Gorilovics Tivadar által jegyzetelt kiadásai a Studia Romanica de Debrecen-ben: Roger Martin du Gard és André Havas levelezése (1983), Jean-Richard Bloch és André Monglond levelezése (1984, 1989), Jean-Richard Bloch és szüleinek levelezése (Lettres du régiment 1902-1903 (Levelek a hadseregből) 1997).

A Francia Tanszék Debrecenben a következő irodalmi konferenciákat szervezte:

   1.  Germanisztikai-Romanisztikai Szimpozium, 1980. szeptember 2-4
   2. "Couples de personnages" (Szereplőpárok), nemzetközi konferencia, 1989. május 24-26, a konferencia anyaga megjelent: Acta Litteraria, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990/1-2
   3. Xe Colloque International George Sand (10. Nemzetközi George Sand konferencia), a new-york-i Hofstra University-vel közös szervezésben, 1992. július 7-9. Publ.: Le chantier de George Sand - George Sand et l'étranger (G. S. műhelye - G.S. és a külföld), Studia Romanica de Debrecen, Bibliothèque Française N 1, 1993.
   4. Hankiss János Tudományos Ülésszak, 1993. szeptember 17-18, szinte kizárólag Hankiss János, a debreceni Francia Tanszék első kinevezett professzora életművének szentelve. Kötetben megjelent: Hankiss János redivivus, Debrecen, KLTE Francia Tanszék, 1998.
   5. II. Hankiss János Tudományos Ülésszak, 1997. október 16-18. A konferencia témája "A magyar irodalom fordításokban" volt 1920-1970 között. Kötetben megjelent: Magyar irodalom fordításokban (1920-1970), Debrecen, KLTE Francia Tanszék, 1998.

A két utóbbi konferencia a Debreceni Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi Munkabizottságával közös szervezésben valósult meg.

A Studia Romanica de Debrecen publikálta a Villiers-sur-Marne-ban 1992-ben megrendezésre került, Jean-Richard Bloch-nak szentelt első nemzetközi konferencia anyagát (Retrouver Jean-Richard Bloch, 1994).
 

© Gorilovics Tivadar (Kálai Sándor fordítása)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó