Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

François Michelin vezette a Michelin csoportot több mint 40 éven át, világelsőre fejlesztve a gumiabroncs gyártását.

François Michelin avait dirigé le groupe Michelin pendant plus de 40 ans, élevant le fabricant de pneus de province au rang de leader mondial.

Végső soron, egész életét a halál megszelídítésével töltötte. Még csupán 10 éves volt, amikor édesanyja eltűnt. Négy évvel később édesapja is meghalt. És aztán ott volt fia, akinek sikerült utódként a családi vállalkozás élére kerülni, ám 2006-ban egy véletlen balesetben meghal.

  • Finalement, François Michelin aura passé toute sa vie à apprivoiser la mort. Il n’a que 10 ans lorsque sa mère disparaît. Son père meurt à son tour quatre ans plus tard. Et puis il y a aussi ce fils, dont il avait réussi à faire son successeur à la tête de l’entreprise familiale, qui se tue accidentellement en 2006. 

2013-ban a Paris Match-nak adott utolsó interjúban Francois Michelin így emlékezett a halálhoz való kapcsolatára : "A hit vezet az örök élet képzete felé. Nincs kihalás. Az élet folyton változik, ennyi az egész." - nyilatkozta utoljára övéi előtt, mielőtt 2015. április 29-én véglegesen eltávozott. Az az ember, aki a Michelin-ből  piacvezető céget varázsolt,  88 éves korában elhunyt.

  • Dans sa dernière interview accordée en mai 2013 à Paris Match, François Michelin évoquait son rapport à ces morts, à la mort : « La foi conduit à la notion de vie éternelle. Il n’y a pas de disparition. La vie est changée, elle est totale », prêchait-il une dernière fois avant que la sienne ne bascule définitivement le 29 avril 2015. Celui qui a fait de Michelin l’un des leaders mondiaux du secteur s’est éteint à l’âge de 88 ans.

1926. június 15-én született Clermont-Ferrand-ban, a Puy-de-Dôme-ban, az árván maradt fiúcskát nagynénje nevelte Savoie-ban. A hit az egyike a két fő kulcsnak, ami megérteti ennek a vezetőnek az egyidőben szokatlan és titkos életútját. A másik kulcs, a gumigyártás vállalata, amit nagyapja bízott rá halálos ágyán 1940-ben, édesapja pedig nemrég halt meg egy repülőgép-szerencsétlenségben. 

  • Né le 15 juin 1926 à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, le jeune orphelin est élevé dans la religion par sa tante, en Savoie. La foi constitue l’une des deux clefs pour comprendre le cheminement de ce patron à la fois atypique et secret. L’autre, c’est l’entreprise de fabrication de gomme de caoutchouc dont son grand-père, sur son lit de mort, lui confie les clefs en 1940, alors que son père vient juste de se tuer dans un accident d’avion.

Fiatal volt. Amíg arra vártak, hogy a családi vállakozást átvegye, addig nagybátyja, Robert Puiseux, irányította a céget 1955-ig. Eközben François Michelin, miután matematikából diplomázott, négy éves beavatási munkára járt a Clermont-i műhelyekbe. 1959-ben társvezető lett, majd "Isten után, egyedüli vezető", ahogyan ő szeretett mindenkit rendszeresen erre emlékeztetni. Egy hosszú, 43 éves pápai uralkodás vette kezdetét - amely csak 2002. májusában fejeződött be - : a társaság létesítő okirata ugyan rögzített egy kezdő korhatárt, de nem a megbízás idejét.

  • Il était jeune. En attendant qu’il soit en capacité de reprendre l’entreprise familiale, son oncle, Robert Puiseux, assure la régence jusqu’en 1955. Entre-temps, François Michelin, après une licence de mathématiques, suit un parcours initiatique de quatre ans dans les ateliers clermontois. En 1959, il devient cogérant, puis « seul patron après Dieu », comme il aime à le rappeler régulièrement. Début d’un règne papal sans partage, long de 43 ans, qui ne s’achèvera qu’en mai 2002 : les statuts de l’entreprise fixaient une limite d’âge, mais pas de durée de mandat. 

Azzal ténnyel, hogy fia az Edouard nevet kapta, mint François nagyapja, a csoport alapítója, a családi hagyományt kívánta megtartani.  A fiatalember nagyon hamar apja örökségének jelöltje lett, bár ezt apja nem akarta azt elismerni. 

  • Le fait d’avoir prénommé ce fils Edouard, comme le grand-père de François, le fondateur du groupe, ne tient pas que de la tradition familiale. Le jeune homme a été très tôt destiné à succéder au père, même si celui-ci ne veut pas l’avouer. 

Amikor, megkérdezték François Michelin-től, hogy fia,  Edouard valóban a negyedik cégvezető lesz-e a családban, az óvatos előrelátás ezt a mondatot hozta ki belőle: "Ha Isten élettel áldja meg."

Az adomány rövid lett. Négy évvel a Michelin-hez való bejutása után, Edouard egy rutinhorgászat során vízbe fullad a Sein-sziget mellett. Minden fal, amit François Michelin felépített összeomlik.

  • Alors qu’on a demandé à François Michelin si Edouard va effectivement devenir le quatrième gérant issu de la famille, la prudence lui arrache cette phrase prémonitoire : « Si Dieu lui prête vie. »

  • Le prêt sera de court terme. Quatre ans après l’accession d’Edouard à la direction de Michelin, celui-ci se noie au large de l’île de Sein lors d’une banale partie de pêche. Tout un pan de ce que François Michelin a bâti s’effondre.

Bár François Michelin továbbra is fenntart egy irodát - a cég székhelyét - Clermont-Ferrand-ban, jövés-menései, hogy napi postáját összegyűjtse, egyre ritkábbak. 

  • Même si François Michelin garde toujours un bureau, le siège de l’entreprise, à Clermont-Ferrand, ses allées et venues pour récupérer son courrier sont de plus en plus espacées. 

Valószínűleg nehezen rejt egy bizonyos mértékű  kiábrándultságot, amikor  - 2012 óta - Jean-Dominique Senard  irányítása alatt álló vállalat modernizációját nézi.

  • Il a du mal à cacher un certain désabusement lorsqu’il regarde l’entreprise se moderniser sous la coupe de son nouveau patron, Jean-Dominique Senard depuis 2012.

Egy fajta paternalizmusból eredő nosztalgiával úgy definiálta magát, mint az utolsó mohikán.

  • Avec une certaine nostalgie d’un paternalisme,  il se définissait lui-même comme le dernier des Mohicans.

Source : Lemonde

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó