Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A drámaíró írása olyan színész műve, aki ismeri az érzelemkeltés művészetét vagy egy jól időzített válasszal megnevettet.


A sorozat részei:
1. rész – A komédia királya, a király komédiása
2. rész – Kétségek és betegség között
3. rész – Molière zsenialitása4
4. rész – Az író Molière

L’écriture du dramaturge est celle d’un comédien qui connaît l’art émouvoir ou de faire rire avec une réplique bien placée. C’est une écriture vive, incisive, variée. Molière a écrit des farces (Le Médecin volant ; Les Fourberies de Scapin), des comédies de caractère ( Le Tartuffe ; Le Misanthrope), et des comédies-ballets (Monsieur de Pourceaugnac ; Le Bourgeois gentilhomme).

A drámaíró írása olyan színész műve, aki ismeri az érzelemkeltés művészetét vagy egy jól időzített válasszal megnevettet. Ez egy csípős, metsző, változatos írás. Molière bohózatokat (A repülő orvos; Scapin furfangjai), jellemkomédiákat (Tartuffe; A mizantróp) és balett-komédiákat (Gömböc úr; Az úrhatnám polgár) írt.

Il a étudié la langue des hommes tels qu’ils la parlent, et c’est une des particularités de son style : les personnages s’expriment dans un « jargon » qui leur est propre, qu’ils soient nobles, bourgeois, médecins, hommes d’église, valets ou paysans. Ce « réalisme » est nouveau à l’époque et lui attire les critiques des partisans d’un style « noble ».

Tanulmányozta az emberek nyelvezetét, úgy, ahogyan beszélik, ez stílusának különlegessége: a figurák személyiségükre jellemző, sajátságos zsargonban fejezik ki magukat, legyenek azok nemesek, polgárok, orvosok, egyházi személyek, szolgák vagy falusi emberek. Ez a realizmus újnak számított abban az időben és vonzotta a „fennkölt” stílus támogatóinak kritikáját.

Monsieur de Pourceaugnac 

Molière s’inspire volontiers de personnes existantes : le prince de Conti pour Dom Juan, l’évêque d’Autun (Gabriel de Roquette) pour Le Tartuffe. Il puise également son inspiration dans sa propre vie : son angoisse de la maladie et de la mort dans Le Malade imaginaire, ou son rapport complexe aux femmes dans L’École des femmes. Doté d’une rare capacité d’imprégnation, le dramaturge absorbe ainsi tout ce qui l’entoure.

Molière szívesen mintázta meg alakjait létező személyek után: Don Juant Conti hercege, Tartuffe-öt pedig Autun püspöke (Gabrielle de Roquette) ihlette. Saját életéből is merített ötleteket, például betegségtől és a haláltól való féleleme a Képzelt betegben, vagy a nőkkel való bonyolult kapcsolata a Nők iskolájában jelenik meg. A befogadáskészség (befogadókészség) ritka képességével felruházott drámaíró mindent magába szívott, ami körülvette.

Toujours dans le sens d’un plus grand naturel, il intègre les particularités des comédiens de sa troupe – diction, démarche, tics, physionomie – dans les rôles qu’il conçoit pour eux. Charles Perrault, l’auteur du Petit Chaperon rouge, dira de Molière qu’il avait « le don de distribuer si bien les personnages qu’ils semblaient moins des acteurs de comédiens que les vraies personnes qu’ils représentaient. »

Mindig a lehető legteljesebb természetesség nevében illesztette be társulata tagjainak sajátosságait (beszédstílus, járás, arcizom-rángás, arckifejezés) a számukra írt szerepekbe. Charles Perrault, a Piroska és a farkas írója azt mondta Molière-ről, hogy "olyan tehetsége volt a szerepek kiosztására, hogy színészei kevésbé tűntek színészeknek, mint az általuk képviselt valóságos emberek".

Molière et les sarcastiques de sa troupe (tableau d'Edmond Geoffroy, 1857)

La particularité de ce dramaturge, c’est d’avoir ces trois casquettes : grand comédien, metteur en scène et auteur. Il avait l’idée, il avait la mise en scène, il savait de quoi il parlait, parce qu’il était acteur. Son théâtre, il était génial parce qu’il était humain.

Molière s'est certes moqué de certains personnages, mais c'était toujours avec humanité.

E drámaíró különlegessége, hogy három szerepet töltött be egyidőben: nagy színész, rendező és író volt. Mindig volt ötlete, színpadra vitte, tudta, miről beszél, mert színész volt. Színháza nagyszerű volt, mert emberi  volt.

Igaz, Molière kicsúfolt egyeseket, de mindig emberséges volt.

A sorozat részei:
1. rész – A komédia királya, a király komédiása
2. rész – Kétségek és betegség között
3. rész – Molière zsenialitása4
4. rész – Az író MolièreSource : écoute, Jean-Paul Dumas-Grillet

 

Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó