Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Szavak, melyek gyakran belopóznak a beszélgetéseinkbe, összekeverjük őket más szavakkal. Íme a Le Figaro listája ezekről a gyakori hibákról.

Bár a hiba szinte észrevehetetlen, mégis ott van. A barbarizmus olyan nyelvi hiba, amely olyan szavak vagy alakok összekovácsolásából áll, amelyek nem tartják tiszteletben a nyelv morfológiai szabályait. A barbarizmus kifejezés a 13. századból származik, a latin "barbarismus" szóból kölcsönözték, ami azt jelenti, hogy "rosszindulatú kifejezés".

Például a „nommer, citer" helyett a „nominer" barbarizmusnak számít.

Néha ez abból áll, hogy olyan formákat importálunk a francia nyelvbe, amelyek egy idegen nyelvben, például az angolban gyakoriak. Gyakran ezek deformált vagy eltérített szavak. Ez tehát egy nem létező helyesírás kitalálását jelenti. Íme a leggyakoribb barbarizmusok listája.

Réouvrir
"La boulangerie à l’angle de la rue a réouvert!" (A sarki pékség újra megnyitott!) Rendszeresen halljuk ezt az igét a "rouvrir" - a helyes alak - helyett használni. Ez egy hiba? Hiszen logikus lenne, hiszen ez a angol "reopen" szó megfelelője lehetne. A 11. században először felbukkanó "rouvrir" igét először "reouvrir" formában írták, az "e" kiejtése nélkül. Idővel az "e" eltűnt, és így a "rouvrir" alakot kaptuk, amelyet a szótárak és az Académie française is elfogadott. Csak a Larousse fogadja el mindkettőt.

Solutionner
"J’ai solutionné le problème" (Megoldottam a problémát). Ez az ige, amely a "solution" (megoldás) szóból származik, és amelyet először a 19. században jegyeztek fel, egyre népszerűbbé vált a "résoudre" (megoldani) ige ragozásából adódó nehézségek miatt, amelynek helyettesítőjévé vált. De csúnyának tartják, különösen az Académie française. A "résoudre" ige a könnyebbség kedvéért egy segédigével előtte is használható. És azt mondjuk, hogy "trouver la solution à une question" (megtalálni egy kérdés megoldását), és nem azt, hogy "solutionner la question" (megoldani a kérdést).

Dilemne
Kinek jutna eszébe az "m" után egy "n"-t tenni? Amikor az egyik szó befolyásolja a másikat, az eredmény a következő. Valóban, hatással van ránk az "indemne" melléknév, a latin "indemnis" szóból (amely maga is a -in magánhangzó előtagból és a damnum, azaz "kár" szóból áll). A "dilemma" szó a görög "dilêmma" szóból származik, ami "két végű vitát" jelent. Hogy ezt ne feledük, mondogassuk magunknak, hogy egy dilemmából (dilemme) soha nem kerülünk ki sértetlenül (indemne)! (On ne sort jamais indemne d’un dilemme!)

Omnibuler
Az ige helyes alakja "obnubiler", ami szó szerint azt jelenti, hogy "felhővel borítani", átvitt értelemben pedig azt, hogy "rögeszmésen megfosztani a belátástól, a tisztánlátástól". Hogy emlékezzünk a helyes írásmódra, a "nubes", azaz "felhő" szóval hozzuk kapcsolatba, amelyből később a latin "obnubilare" szó keletkezett, valamint a "biler" igével, amely "aggódni, gyötörni" jelentésű. Azért keveredik ennyire, mert kiejtésmódjában hasonlít az "omnibus" szóhoz, amelyből később az "omnibulate" furcsa paronimája keletkezett.

Aeropage
Ehhez hasonlóan egyesek néha "areoport"-nak ejtik a "repülőtér" szót! Sok szó kezdődik "-aero" ("levegő") utótaggal, ez nem így van az "aréopage" (areopágus) esetében, amely fontos, illetékes emberek gyűlésére utal (eredetileg az athéni vallási bíróság volt, amely az Árész istennek szentelt dombon ült).

Formenter
Itt bizony egy betűvel több van. A szó helyes alakja a "fomenter", ami azt jelenti, hogy "okozni és fenntartani, gerjeszteni (káros érzést vagy cselekvést)". Valószínűleg a hangtani közelsége miatt keveredik olyan szavakkal, mint a "froment" vagy a "ferment", amelyek arra késztetnek, hogy ehhez az igéhez is egy "r"-t adjunk.

Infractus
Ugyanebben a stílusban, itt is zavart okoz a hangtani hasonlóság más szavakkal, mint például a "fracture" vagy az "infraction", amelyeknek ugyanaz a latin eredetük, a "fangere", ami azt jelenti, hogy "megtörni". Az "infarctus" szó viszont a latin "infarcire" szóból származik, ami azt jelenti, hogy "beletömni, kitölteni".

Assis-toi
"Ülj le" vagy "ülj fel"? Az "asseoir" ige az "assis" múlt idejű határozószóval csak akkor kaphat értéket, ha például a "Debout!" (Talpra!), "À genoux!" (Térdre!), "Couché!" (Fekvésbe!) ellentétben áll. Valóban nem mondjuk azt, hogy "couché-toi" (feküdj le). A helyes forma az "assieds-toi" (ülj le) vagy "assois-toi" (ülj fel).

Disgression
A klasszikus latinból kölcsönzött "digressio" a témától való eltávolodást jelenti. Más szavakkal ellentétben, mint például a "transgression", itt nincs "s" a "g" előtt.

Rénumération
Rendszeresen a "énumération" (felsorolás) szóval hibásan asszociáljuk. Így logikusan hajlamosak vagyunk azt írni, hogy "rénumérer" (renumerálni). A szónak azonban semmi köze a "numéro" (szám) szóhoz. A latin "remunerari" szóból származik, ami szó szerint azt jelenti, hogy "viszontajándékot adni" – amint azt a Trésor de la langue française is jelzi.

(Forrás: Le Figaro)
Az ajánlást köszönjük Timéának!

Észrevételed van, kiegészítenéd a témát, hibát talátál?
Szólj hozzá az alábbi Facebook posztban.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó