Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia ábécé 26 betűből áll: a [a], b [be], c [se], d [de], e [V], f [Df], g [Fe], h [aG], i [i], j [Fi], k [ka], l [Dl], m [Dm], n [Dn], o [o], p [pe], q [ky], r [DY], s [Ds], t [te], u [y], v [ve], w [dublBve], x [iks], y [igYDk], z [zDd].

A kisbetű/nagybetű francia neve:
a: petit a [pBti(t)a], a minuscule [aminyskyl],
A: grand a [gYS(t)a], a majuscule [amaFyskyl].

A 26 alapbetű különböző ékezetekkel egészülhet ki. Az ékezetes francia betűk a következők:

à [aaksSgYav], â [aaksSsiYkTflDks], é [VaksStegy], è [VaksSgYav], ê [VaksSsiYkTflDks], ë [VtYema], î [iaksSsiYkTflDks], ï [itYema], ô [oaksSsiYkTflDks], ù [yaksSgYav], û [yaksSsiYkTflDks], ü [ytYema], ç [sesedij].

Főnévi használatban a betűk neve mindig hímnemű: un a ’egy a’, un bé ’egy b’.

A magánhangzók, valamint a kezdőmagánhangzóval ejtett mássalhangzók (f, h, l, m, n, r, s) előtt az élision (és a liaison) tekintetében ingadozik a nyelvhasználat: le a / l’a, le f / l’f. Az egyik közkedvelt francia értelmező szótár E szócikkében például – egyazon cikken belül – le e muet és l’e muet is szerepel ’a néma e’ jelentésben. Az r képzésével kapcsolatban pedig hol azt olvassuk: l’articulation de l’r parisien, hol pedig azt, hogy l’articulation du r parisien ’a párizsi r képzése’.

A francia nyelvben használt írásjelek

' accent aigu [aksStegy] ’éles ékezet’: clé ’kulcs’
` accent grave [aksSgYav] ’tompa ékezet’: là ’ott’
ˆ accent circonflexe [aksSsiYkTflDks] ’háztető ékezet’(vagy Kosztolányi Dezső szavával ’hajlott ékezet’): hôtel ’szálloda’
¨ tréma [tYema] ’két pont’: haïr ’gyűlölni’
¸ cédille [sedij]: leçon ’lecke’
’ apostrophe [apCstYCf] ’hiányjel’: d’accord ’rendben van’ - trait d’union [tYDdynjT] ’kötőjel’: là-bas ’ott’
– tiret [tiYD] ’gondolatjel’
. point [pwR] ’pont’ , virgule [viYgyl] ’vessző’
; point-virgule [pwRviYgyl] ’pontosvessző’
: deux points [dVpwR] ’kettőspont’
... points de suspension [pwRdBsyspSsjT] ’három pont’
? point d’ interrogation [pwRdRteYCgasjT] ’kérdőjel’
! point d’exclamation [pwRdDksklamasjT] ’felkiáltójel’
( ) parenthèses [paYStDz] ’zárójel’; zárójelben: entre parenthèses
[StYBpaYStDz] « » guillemets [gijmD] ’idézőjel’; idézőjelben: entre guillemets [StYBgijmD]

Karakai Imre Francia kiejtésiskolája letölthető a Francia tanszék honlapjáról.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó