Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
I. L’antériorité dans le passé: elõidejûség a múlt idõkörben
1. LE PASSÉ / A MÚLT IDÕ (Összefoglalás)

A francia beszélt nyelvben négy múlt idõt különböztetünk meg. A passé récent-t, a passé composé-t, az imparfait-t és elõidejûség kifejezésére a plus-que-parfait-t., ritkán a passé surcomposé-t (Az írott nyelvben létezik további két múlt idõ: a passé simple és a passé antérieur).

a. LE PASSÉ RÉCENT

Képzése: venir de ragozott jelen idejû alakja + fõnévi igenév

Használata: A passé récent-t a jelent közvetlenül megelõzõ múltbeli események kifejezésére használjuk. Pl: Je viens d’arriver. - Épp most érkeztem meg.

b. LE PASSÉ COMPOSÉ

Képzése:
• a passé composé az être igével ragozódik a mozgást kifejezõ, visszaható valamint a devenir, mourir és a naître igék esetében. A többi ige az avoir igével ragozódik.

• a participe passé-t nemben és számban egyeztetni kell az alannyal, ha az igeidõ az être igével képzõdik: Marie est arrivée. – Mária megérkezett. E szabály alól kivételt képeznek a visszaható igék, ha azok tárgyat kapnak. Marie s’est lavée. – Mária megmosakodott. De! Marie s’est lavé les mains. – Mária megmosta a kezét.

• Az avoir-ral képzett igék esetében is egyeztetjük a participe passé-t nemben és számban a mondat tárgyához, ha az megelõzi az állítmányt. Ez két esetben fordul elõ: névmásításkor és vonatkozó mellékmondatokban.
J’ai rencontré Nancy Huston. - Tu l’as rencontrée où? – Találkoztam Nancy Hustonnal.
La fille que j’ai vue au théâtre était très belle. -  A lány, akit a színházban láttam, nagyon szép volt.

Használata: A passé composé kifejezhet:

• elõidejûséget a jelenhez képest. Pl.: Quand il a fini son travail, il rentre chez lui.

• múltban történt eseményt vagy egymást követõ eseményeket. Pl.: Le président du Conseil a démissionné.

• ! Fontos megjegyezni, hogy a passé composé önmagában nem fejez ki folyamatos vagy ismétlõdõ cselekvést, de használata mégsem zárja ki sem a tartósságot, sem az ismétlõdést, amennyiben határozó segítségével megjelöljük, hogy meddig tart a cselekvés vagy hányszor ismétlõdik. Pl.: Paul est resté pendant six heures. // Il a ouvert la porte plusieurs fois.

c. L’IMPARFAIT

Képzése: Az ige jelen idejû T/1 alakjának végzõdését (-ons) levágva kapott igetõ + az alábbi végzõdések:- ais , - ais, - ait, - ions, - iez, - aient

Használata:
• A passé composéval szemben (elbeszélés fõbb eseményeihez képest) állapot, háttér leírására, illetve magyarázatra használjuk. Pl: Il pleuvait. J’avais froid. Pour se réchauffer j’ai mis un pull. // Pendant que tu dormais, quelqu’un a sonné. // Elle s’est couchée parce qu’elle était très fatiguée.

• Múltban zajló esemény, folyamat (melynek eleje és vége nincs pontosan meghatározva) leírására: Quand j’étais jeune, je faisais du piano.

• Emlékek leírására : Quand j’étais jeune, j’avais un petit chien mignon.

• Szokás, ismétlõdés kifejezése: Le matin, je me réveillais à 6 heures. <

2. LE PLUS-QUE-PARFAIT

Képzése:
être/avoir imparfait alakja + participe passé (befejezett melléknévi igenév > lásd passé composé)
il était parti - elment
elle avait mangé - evett

Egyeztetés: Ugyanazok az egyeztetési szabályok érvényesek, mint a passé composé-nál. Lásd: Le passé composé

Használata: A plus-que-parfait-t az elõidejûség kifejezésére használjuk a múltban. Olyan cselekvést, történést fejez ki, mely egy másik múlt idejû cselekvéshez, történéshez képest elõbb történt.
Létezik még két elõidejûséget kifejezõ igeidõ a múlt idõkörben. Ezek a passé antérieur, amelyet kizárólag az írott nyelv használ, valamint a passé surcomposé, amely csak a beszélt nyelvben használható. Mivel azonban a plus-que-parfait mindkét stílusrétegben használható – így használata jóval gyakoribb e két utóbb említett igeidõnél -, ezek ismertetésétõl eltekintünk.

{mospagebreak}

II. L’antérirotié dans le futur: elõidejûség a jövõ idõkörben
1. LE FUTUR / A JÖVÕ IDÕ (Összefoglalás)

a. LE FUTUR PROCHE

Képzése: aller jelen idejû ragozott alakja + fõnévi igenév

Használata:
• Elsõsorban olyan jövõ idejû cselekvést, történést jelöl, mely rögtön a mondat elhangzása után megtörténik, illetve valószínû, hogy bekövetkezik: Attention: vous allez tomber.

• Különösen a beszélt nyelvben távolabbi jövõ esetén is használjuk az egyszerû jövõ helyett. Pl: Je vais partir pour Paris.

• Utána a visszaható igék visszaható névmásait egyeztetjük az alannyal. Pl: Demain je vais me coucher tôt. -
Holnap korán lefekszem.

• Fordítása gyakran jelen idõvel történik !

b. LE FUTUR SIMPLE

Képzése: Az igék I. és II. csoportja (–er és –ir végû igék) > fõnévi igenév + jövõ idejû ragok: - ai, - as -a, -ons, -ez, -ont. A rendhagyó igéket meg kell tanulni.

Használata:
• Az egyszerû jövõ idõt a jelenhez képest egy távolabbi idõpontban bekövetkezõ történés vagy cselekvés kifejezésére használjuk. Pl : Dans quatre ans, j’ aurai 20 ans.
• Útbaigazítás esetén felszólító mód helyett is használhatjuk. Pl : Vous prendrez l’autoroute du Sud.

2. LE FUTUR ANTÉRIEUR

Képzése: avoir / être segédige jövõ idejû alakja + ige participe passé-ja
j’aurai téléphoné
je serai venu(e)

Használata:
• Jövõ idejû elõidejûség kifejezésére használjuk, azaz olyan jövõ idejû cselekvést, történést jelöl, mely egy másik jövõ idejû cselekvés, történés elõtt vagy a jövõ egy bizonyos idõpontjánál elõbb történik.

• Ha être igével ragozódik, egyeztetünk az alannyal!

• Gyakran használjuk dès que, après que, quand, une fois que –vel
Dès que je serai arrivé(e), je t’appelerai. - Mihelyt megérkezem, hívlak.
Après que je me serai réveillé(e), je mangerai quelque chose. - Miután felébredtem, eszem valamit.
A 10 heures, nous serons déjà rentrés. - 10 órakor már itthon leszünk.

(Forrás: fn)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó