Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A létige: être

Ragozás (conjugaison):

je suis -> (én) vagyok
tu es -> (te) vagy
il est (õ hn) van
elle est (õ nn) van
on est általános alany -> van

nous sommes/on est (mi) vagyunk
vous êtes (ti) vagytok, (ön) van, (önök) vannak
ils sont (õk hn) vannak
elles sont (õk nn) vannak

Megjegyzések

A francia nyelvben a személyes névmások önállóan nem állhatnak. Ugyanígy az igét is csak személyes névmással használhatjuk. A mondat szórendje általában: alany + állítmány + többi mondatrész.

Je suis hongrois. (Magyar vagyok.) A francia személyes névmások 3. személyû alakjainál megkülönböztetünk hím és nõnemet (lásd táblázat).

Ha a magyar 'õk'-et szeretnénk használni, és az általunk megjelölt csoportban akár csak egy hímnemû is van, az ils-t használjuk. Laurent et Claire sont français ? Oui, ils sont français. (Laurent és Claire franciák? Igen, franciák.)

Az 'on' személyes névmás használata: Használjuk egyrészt általános alanyként, ilyenkor a névmást követõ ige egyes számba kerül. On dit que Claire est belle. (Azt mondják, hogy Claire szép.)

Másrészt helyettesítheti a többes szám első személyû nous névmást. Ilyenkor jelentése megegyezik a nous-val, viszont a névmást követõ ige egyes számban marad, (a melléknév viszont többes számba kerül!). On est contents. (Elégedettek vagyunk.)

A vous névmás

A vous névmás a ti jelentésen kívül, a magázásra is szolgál a francia nyelvben. Fontos tudni a magyar beszélõ számára, hogy a magázás a francia nyelvben lényegesen elterjedtebb, mint a magyar nyelvben! A létige használata kötelezõ! Claire szép. > Claire est belle. (Helytelen: Claire belle.)

Kiejtési problémák: A kiejtésben a vous alaknál ún. hangkötést (liaison) használunk. A vous szóvégi –s hangját z-nek ejtjük.

Egyeztetés: A melléknevet mindig egyeztetjük számban és esetben a személyes névmással! Il est italien. ((õ hn) olasz.)
Elle est italienne. ((õ nn) olasz.)
Ils sont italiens. ((õk hn) olaszok.)
Elles sont italiennes. ((õk nn) olaszok.)

C’est…ce sont szerkezetek Bemutatáskor gyakran használjuk az il est/elle est helyett a c’est… szerkezetet, az ils sont/elles sont helyett a ce sont… szerkezetet. Az il/elle est ill. ils/elles sont szerkezeteket már ismert dolog/személy leírására alkalmazzuk.

C’est Pierre. (Ez Pierre). Il est français. (õ francia).
Ce sont des valises. (Ezek bõröndök.)
Elles sont lourdes. (Nehezek.)

Gyakran használt kérdések az être igével:
Qui est-ce? (Ki ez? )
Qu’est-ce que c’est? (Mi ez?)

Az 'avoir' - Ragozás (conjugaison)

j’ai (nekem) van
tu as (neked) van
il a (neki hn) van
elle a (neki nn) van
on a általános alany >van

nous avons, on a (nekünk) van
vous avez (nektek, önnek, önöknek) van
ils ont -> (nekik hn) van
elles ont (nekik nn) van

Ragozás (conjugaison)
Kiejtési problémák: A nous, a vous, az ils és elles és az on alakoknál a már fent ismertetett kötést alkalmazzuk (s>z)

Használata

Birtoklás
J’ai une maison. (Van egy házam.)

Fizikai jellemzõk
Elle a les yeux bruns. (Barna szeme van.)
Nous avons les cheveux blonds. (Szõke hajunk van.)

Életkor
Il a trois ans. (Három éves.)

Egyéb szerkezetekben
avoir mal à + fõnév (fáj)
J’ai mal à la tête. (Fáj a fejem.)
Ils ont mal aux pieds. (Fáj a lábuk.)
avoir faim – éhes >
J’ai faim.
avoir soif – szomjas >
Vous avez soif.
avoir chaud – melege van >
Ils ont chaud.
avoir froid – fázik >
Nous avons froid.
avoir sommeil – álmos >
Tu as sommeil.

il y a – van (határozatlan alany esetén használjuk)
Il y a un chat sous la table. (Van egy macska az asztal alatt.)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó