Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia nyelvben a magyar nyelvhez hasonlóan egy jelen idő van. A jelen időben három ragozási csoportot különböztetünk meg, az első csoportba tartoznak az –er végű igék, a legtöbb ige ebbe a csoportba tartozik.

I. Ragozás /Conjugaison:{nomultithumb}

Megjegyzések:

Ragozási sajátosságok (bõvebben lásd: haladó 1. lecke)
Néhány –er végû ige ragozásában vannak kisebb eltérések, a legfontosabbak:
appeler (hív, nevez) > néma –e elõtt megduplázódik az –l (-eler végû igék nagy részét így ragozzuk)
ll: j’appelle, tu appelles, il/elle/on appelle, ils/elles appellent
l: nous appelons, vous appelez
acheter (vásárol) > néma –e elõtt e > è
è: j’achète, tu achètes, il/elle/on achète, ils/elles achètent
e: nous achetons, vous achetez
manger (eszik) (és minden -ger végû ige) > Tsz/2: -e betûvel bõvül a rag (kiejtés miatt, lásd: kiejtési táblázat)
nous mangeons
commencer (kezd, elkezd) (és minden -cer végû ige) > Tsz/2: c>ç betûre változik (kiejtés miatt, lásd: kiejtési táblázat)
nous commençons

II. A visszaható igék

Képzésük: A visszaható igéket visszaható névmások elõzik meg!

Megjegyzések:

A leggyakrabban használt visszaható igék a mindennapos cselekvésekhez kapcsolódnak:
• se réveiller (felébred)
• se lever (felkel) (Figyelem! Ragozása: je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, ils se lèvent)
• se laver (megmosakszik)
• se coiffer (megfésülködik)
• s’habiller (felöltözik)
• se coucher (lefekszik)
• s’endormir (elalszik)
A visszaható igék nagy része az I. igeragozási csoportba tartozik.

(Forrás: fn)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó