Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
I. AZ ELDÖNTENDÕ KÉRDÉS
Képzése az alábbiak szerint történhet:

Egyenes szórend (beszélt nyelv) Csak az eltérõ hanglejtés jelzi a kérdést (a hangsúlyt felvisszük a mondat végén). Pl: Tu es français? Oui, je suis français. - Francia vagy? Igen, francia vagyok.

Est-ce que kérdõszerkezet + egyenes szórend (beszélt nyelv):
- Az est-ce que szerkezetnek nincs jelentése, csak a kérdést jelzi.
Pl: Est-ce que tu es triste? Oui, je suis triste.
- Szomorú vagy? Igen, szomorú vagyok.

Választékos nyelvben/írott nyelvben:
Ha az eldöntendõ kérdés alanya személyes névmás/on vagy ce, a választékos nyelvben fordított szórendet használunk (állítmány megelõzi az alanyt, kötõjellel kötjük össze) Pl: Parlez-vous anglais? - Beszél angolul?

Ha az alany nem személyes névmás, on vagy ce> alanyismétlõ kérdés:
- az alanyt személyes névmás formájában megismételjük az ige után, kötõjellel kötjük össze - ha az ige magánhangzóra végzõdik –t ejtéskönnyítõ hangot ékelünk közbe Pl: John est-il irlandais? -John ír? John habite-t-il en Angleterre? - John Angliában lakik?

II. A KIEGÉSZÍTENDÕ KÉRDÉS

Az alanyra kérdezünk:
Ha az alany személy:
Ki? Kik?
Qui? > Qui est là? - Ki van ott? Qui est-ce qui? (Csak beszélt nyelvben):
Qui est-ce qui est là?
Ha az alany nem személy:
Mi? Mik? Qu’est-ce qui? > Qu’ est-ce qui t’arrive? - Mi van veled?

II.2. A tárgyra kérdezünk:
Ha a tárgy személy:
Kit? Kiket? Qui (választékos beszédben) + fordított szórend:
Qui invitez-vous? - Kit hív meg? Qui est-ce que? + egyenes szórend > Qui est-ce que vous invitez?
Ha a tárgy nem személy:
Mit? Miket?
Que (választékos beszédben) + fordított szórend:
Que faites-vous? - Mit csinál?
Qu’est-ce que + egyenes szórend:
Qu’est-ce que vous faites?
Quoi? (bizalmas stílus): a kérdõszó az egyenes szórendû mondat végén áll:
Tu fais quoi? - Mit csinálsz?

II.3. Egyéb mondatrészre kérdezünk: quand (mikor), combien (hány, mennyi), où (hol, hová), comment (hogyan), pourquoi (miért), avec qui ( kivel), quel/quelle/quels/quelles (melyik, milyen), stb…

Lehetséges szórend:
Kérdõszó + fordított szórend (írott nyelv és választékos beszéd) > Quand viens-tu? - Mikor jössz?

Alanyismétlõ szórend (nem személyes névmási alany esetén, írott nyelv, választékos beszéd; pourquoi után kötelezõ!):
Quand Pierre vient-il? - Mikor jön Péter?

Kérdõszó + est-ce que + egyenes szórend (beszélt nyelv):
Quand est-ce que tu viens?

Egyenes szórend, kérdõszó a mondat elején vagy a végén (beszélt nyelv):
Tu viens quand? Kérdezés összetett igeidõk esetén: - Egyenes szórend + emelkedõ intonáció: Tu es allé au cinéma? - Est-ce que: Est-ce que tu es allé au cinéma? - Elmentél moziba? - Fordított szórend: a segédige és az alany cserél helyet: As-tu vu ce film? - Láttad ezt a filmet? - Alanyismétlõ szórenddel: a segédige és a személyes névmás cserél helyet: Votre mari a-t-il téléphoné? - Telefonált a férje?

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó