Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

I. AZ ELDÖNTENDÕ KÉRDÉS

Képzése az alábbiak szerint történhet:

I.1. Egyenes szórend (beszélt nyelv)
Csak az eltérõ hanglejtés jelzi a kérdést (a hangsúlyt felvisszük a mondat végén).
Pl: Tu es français? Oui, je suis français. - Francia vagy? Igen, francia vagyok.

I.2. Est-ce que kérdõszerkezet + egyenes szórend (beszélt nyelv)
- Az est-ce que szerkezetnek nincs jelentése, csak a kérdést jelzi.
Pl: Est-ce que tu es triste? Oui, je suis triste. - Szomorú vagy? Igen, szomorú vagyok.

I.3. Választékos nyelvben/írott nyelvben:
3. a. Ha az eldöntendõ kérdés alanya személyes névmás/on vagy ce, a választékos nyelvben fordított szórendet használunk (állítmány megelõzi az alanyt, kötõjellel kötjük össze)
Pl: Parlez-vous anglais? - Beszél angolul?

3. b. Ha az alany nem személyes névmás, on vagy ce> alanyismétlõ kérdés:
- az alanyt személyes névmás formájában megismételjük az ige után, kötõjellel kötjük össze
- ha az ige magánhangzóra végzõdik –t ejtéskönnyítõ hangot ékelünk közbe
Pl: John est-il irlandais? -John ír?
John habite-t-il en Angleterre? - John Angliában lakik?

II. A KIEGÉSZÍTENDÕ KÉRDÉS

II.1. Az alanyra kérdezünk:
Ha az alany személy:
Ki? Kik?
Qui? > Qui est là? - Ki van ott?
Qui est-ce qui? (Csak beszélt nyelvben) > Qui est-ce qui est là?
Ha az alany nem személy:
Mi? Mik?
Qu’est-ce qui? > Qu’ est-ce qui t’arrive? - Mi van veled?

II.2. A tárgyra kérdezünk:
Ha a tárgy személy:
Kit? Kiket?
Qui (választékos beszédben) + fordított szórend> Qui invitez-vous? - Kit hív meg?
Qui est-ce que? + egyenes szórend > Qui est-ce que vous invitez?
Ha a tárgy nem személy:
Mit? Miket?
Que (választékos beszédben) + fordított szórend > Que faites-vous? - Mit csinál?
Qu’est-ce que + egyenes szórend > Qu’est-ce que vous faites?
Quoi? (bizalmas stílus) : a kérdõszó az egyenes szórendû mondat végén áll: Tu fais quoi? - Mit csinálsz?

II.3. Egyéb mondatrészre kérdezünk:
quand (mikor), combien (hány, mennyi), où (hol, hová), comment (hogyan), pourquoi (miért), avec qui ( kivel), quel/quelle/quels/quelles (melyik, milyen), stb…

Lehetséges szórend:
1. Kérdõszó + fordított szórend (írott nyelv és választékos beszéd) > Quand viens-tu? - Mikor jössz?

2. Alanyismétlõ szórend (nem személyes névmási alany esetén, írott nyelv, választékos beszéd; pourquoi után kötelezõ!) > Quand Pierre vient-il? - Mikor jön Péter?

3. Kérdõszó + est-ce que + egyenes szórend (beszélt nyelv) > Quand est-ce que tu viens?

4. Egyenes szórend, kérdõszó a mondat elején vagy a végén (beszélt nyelv) > Tu viens quand?
Kérdezés összetett igeidõk esetén:
- Egyenes szórend + emelkedõ intonáció: Tu es allé au cinéma?
- Est-ce que: Est-ce que tu es allé au cinéma? - Elmentél moziba?
- Fordított szórend: a segédige és az alany cserél helyet: As-tu vu ce film? - Láttad ezt a filmet?
- Alanyismétlõ szórenddel: a segédige és a személyes névmás cserél helyet: Votre mari a-t-il téléphoné? - Telefonált a férje?

(Forrás: fn)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó