Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A tagadás történhet önálló tagadószóval vagy tagadópárral. Az alábbiakban a legfontosabbakat foglaljuk össze.

I. Önálló tagadószó

Főképpen a beszélt nyelvben, rövid tagadó mondatokat is használhatunk.
1. non - nem
Tu es libre ce soir? Non. - Ráérsz ma est? Nem.

2. personne – senki, senkit
Qui vient ce soir? Personne. - Ki jön ma este? Senki.
Qui est-ce que tu appelles? Personne. - Kit hívsz? Senkit.


3. rien – semmi, semmit
Qu’est-ce que tu fais? Rien. - Mit csinálsz? Semmit.
Qu’est-ce que c’est? Rien. - Mi ez? Semmi.


4. jamais –soha
Quand reviens-tu? Jamais. - Mikor jössz vissza? Soha.

5. nulle part – sehol, sehova
Où vas-tu? Nulle part. - Hova mész? Sehova.
Où est-ce qu’on trouve une place libre? Nulle part. - Hol találunk szabad helyet? Sehol.


II. Tagadópárok

Az állítmányt tagadópárokkal tagadjuk. A tagadópár mindig az ige ragozott részét fogja közre. A legfontosabbakat az alábbiakban foglaljuk össze:

1. ne…pas – nem
Je suis hongrois. Je ne suis pas hongrois. - Nem vagyok magyar.
Elle parle français. Elle ne parle pas français. - Nem beszél franciául.

2. ne..personne – senkit (sem)
Je ne connais personne ici. - Senkit sem ismerek itt.

3. ne…..rien – semmit sem
Je ne fais rien. - Semmit sem csinálok

4. ne …..jamais –sosem/soha
Elle ne chante jamais. - Sosem énekel.


5. ne…plus – már nem
Il ne fume plus. - Már nem dohányzik.

6. ne … ni … ni (nem … sem … sem)
Je n’aime ni le café ni le thé. - Nem szeretem sem a kávét, sem a teát.

7. ne … nulle part (sehol, sehova)
Je ne vais nulle part. - Nem megyek sehova.
Je ne trouve nulle part le chat. - Sehol sem találom a macskát.


8. ne………aucun(e) (egy sem)
Elle n’a fait aucune faute. - Egy hibát sem vétett.

Personne és rien alanyként:
9. personne ne … (senki sem)
Personne n’aime cette femme. - Senki sem szereti ezt a nõt.

10. rien ne… (semmi sem)
Rien ne nous intéresse. - Semmi sem érdekel minket.

III. Megjegyzések!

1. Magánhangzóval v. néma h-val kezdõdõ szó elõtt ne>n’
Je n’habite pas ici. -Nem itt lakom.
Je n’ai pas faim. - Nem vagyok éhes.

2. A beszélt nyelvben a tagadópár „ne"-részét gyakran elhagyjuk.
J’ai pas faim. - Nem vagyok éhes.

3. Tagadás után a határozatlan névelõbõl és az anyagnévelõbõl de (d’> mgh-val, néma „h"-val kezdõdõ szó elõtt) lesz. (Kivétel az être igével képzett mondatok. > Ce n’est pas un livre intéressant. – Ez nem egy érdekes könyv.)
J’ai un chien. Je n’ai pas de chien. - Van egy kutyám / Nincs kutyám.
J’ai des enfants. Je n’ai pas d’enfants. - Vannak gyerekeim. / Nincsenek gyerekeim.

4. il y a > il n’y a pas
Il y a un livre sur la table. - Van egy könyv az asztalon > Il n’y a pas de livre sur la table. - Nincs könyv az asztalon.

5. A tagadó kérdésre adott igenlõ válasz: si – de igen
Tu n’aimes pas le chocolat? Si, j’aime le chocolat. - Nem szereted a csokoládét? De igen, szeretem a csokoládét.

6. A ne … que korlátozó szerkezet
Figyelem!
- A ne … que nem tagadás! Jelentése: csak.
- A que mindig az elé a mondatrész elé kerül, amelyre vonatkozik!
Je n’ai que deux pantalons. - Csak két nadrágom van.
Je ne vais à Paris que demain. - Csak holnap megyek Párizsba.


7. Tagadás összetett igeidõk esetén:
- ne...pas, ne…plus, ne…jamais, ne…rien szabályosan keretezi az avoir vagy az être ragozott alakját.
Je n’ai pas parlé. - Nem beszéltem.
Elle n’a plus écrit. - Már nem írt.

- personne, nulle part, aucun viszont a participe passé után áll: Il n’est allé nulle part. // Il n’a vu personne.

8. Tagadás segédigés szerkezetek esetén:
- ne...pas, ne…plus, ne…jamais, ne…rien szabályosan keretezi a segédigét: Il ne veut pas partir.
- personne, nulle part, aucun viszont a fõnévi igenév mögé kerül: Elle ne peut inviter personne.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó