Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Célunk, hogy egy rövid beszélgetés után partnerünk benyomása rólunk pozitív legyen: tehetséges, hatékony és képes gyorsan, lényegretörõen egy feladatot ellátni. Ezt azonban csak úgy tudjuk elérni, hogy tudatosan fejlesztjük az üzleti telefonbeszélgetés kifejezéskészletét, a beszélgetés logikai felépítését.

Ha Ön hív valakit... Mit mondjunk, ha egy leendõ partnertõl személyes találkozót kérünk, egy interjúra bejelentkezünk, vagy akár csak egy jelentkezési lapot igényelnénk. Sokszor fennakadunk egy üzenetrögzítõn, vagy tizedszer kapjuk azt a választ, hogy sajnos X úr tárgyaláson van.

Ha Önt hívják... A fõ gond az, hogy nem tudjuk, hogy ki hív, addig a pillanatig, amíg a telefont felemeljük. Vigyázzunk! A hívó ill. cég neve lesz az elsõ információ, amit hallunk. Figyeljünk, de ha nem értjük, azonnal kérdezzük meg újra és jegyezzük le, mert késõbb kevésbé lesz alkalmas.

A következõ kifejezésekkel a leggyakoribb szituációkban jól megállja majd a helyét!

CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE / TELEFONBESZÉLGETÉS

I. Présentation et formules d’attaques / Bemutatkozás és nyitó formulák

Allõ ! Marie Dupont, Société X.
(Halló), Marie Dupont, X. vállalat.

Société X., bonjour.
X. vállalat, jó napot kívánok.

Bonjour, X. de la société Y.
Je voudrais parler à M. Z, service (commercial, financier
Jó napot kívánok. X. vagyok Y. vállalattól hívom. Z. úrral szeretnék beszélni a (kereskedelmi, pénzügyi...) osztályról.

Que puis-je faire pour vous?
Mit tehetek Önért?

En quoi puis-je ...
vous être utile?
vous aider? Miben segíthetek?

Puis-je vous aider?
Segíthetek?

Que désirez-vous?
Mit óhajt?

Puis-je vous renseigner?
Segíthetek?

C’est de la part de qui?
Ki keresi? Kinek a nevében?

Je souhaiterais/voudrais parler à M. X. (s’il vous plaît.)
X. úrral szeretnék beszélni.

M. X. s’il vous plaît.
X. urat legyen szíves kapcsolni.

Pouvez-vous / Pourriez-vous me passer M X.? /le poste de M. X ?
Tudná kapcsolni X. urat? / X. úr mellékét?


II. Mettre en attente, message / Várakoztatni a hívó felet/ üzenet

Ne quittez pas s’il vous plaît.
Veuillez ne pas quitter, merci.
Restez en ligne merci.
Tartsa a vonalat legyen szíves!

Le poste que vous demandez est occupé, désirez-vous être mis(e) en attente?
A kért mellék foglalt, kíván várni?

M. X. est en communication, souhaitez-vous attendre?
X. úr mással beszél, kíván várni?

Voulez-vous laisser un message?
Kíván üzenetet hagyni?

Voulez-vous qu’il vous rappelle?
Kívánja hogy visszahívja?

Puis-je prendre un message?
Átadhatok egy üzenetet?

Souhaitez-vous être mis(e) en relation avec sa boîte vocale / sa messagerie / son répondeur?
Kívánja, hogy kapcsoljam a hangpostáját/ az üzenetrögzítõjét ?

Pouvez-vous dire à M. X que je l’ai appelé?
Meg tudná mondani X. úrnak, hogy kerestem?

Pourriez-vous lui transmettre ce message...?
Át tudná neki adni ezt az üzenetet?

J’aimerais laisser un message à M. X.
Szeretnék üzenetet hagyni X. úrnak.

Dites-lui de me rappeler au numéro suivant...
Kérem mondja meg neki, hogy hívjon vissza a következõ számon:

Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie vocale de M. X.. Je suis actuellement indisponible. Laissez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai. Merci
Jónapot kívánok. Ön X. úr üzenetrögzítõjét hívta. Jelenleg nem tudok válaszolni hívására. Hagyja meg elérhetõségeit és visszahívom. Köszönöm

Veuillez laissez votre message après le signal sonore. Merci
Kérem hagyjon üzenetet a sípszó után. Köszönöm.

III. S’excuser, signaler un erreur / Elnézést kérni, hibát jelezni

Excusez-moi mais je ne peux rien faire pour vous /
Excusez-moi mais je ne vois pas ce que je peux faire pour vous
Ne haragudjon, sajnos nem tudok segíteni.

Je regrette beaucoup, mais je ne peux pas vous renseigner.
Nagyon sajnálom, de nem tudok felvilágosítást adni.

Désolé(e), le poste de M. X est occupé..
Sajnálom de X. úr vonala foglalt...

Excusez-moi, ...
j’ai dû faire un mauvais numéro.
je me suis trompé(e) de numéro Elnézést, rossz számot hívtam.

Vous avez fait erreur.
Rossz számot hívott./ Téves.

Désolé(e), il n’y a pas de M. X. à ce numéro.
Sajnálom ez nem X. úr száma.


IV. Le motif de l’appel/ Problèmes / A hívás célja / Problémák

Quel est l’objet de votre appel?
C’est à quel sujet?
Milyen ügyben telefonál?

Je vous appelle/téléphone ...
au sujet de...
à cause de...
à propos de...
parce que... ... témában hívom Önt /telefonálok Önnek
... miatt hívom Önt /telefonálok Önnek
... kapcsán hívom Önt /telefonálok Önnek
Azért hívom Önt /telefonálok Önnek, mert...

Pouvez-vous me rappeler / m’indiquer votre nom?
Elismételné/megadná a nevét?

Pourriez-vous me renseigner sur...
Tudna felvilágosítást adni....(ügyben)?

Je voudrais avoir des renseignements au sujet de / sur...
Felvilágosítást szeretnék... kapcsán/ ..ról

Je regrette, la ligne est très mauvaise et je vous entends très mal.
Ne haragudjon, rossz a vonal és nagyon rosszul hallom.

Pourriez-vous parler un peu plus fort?
Tudna egy kicsit hangosabban beszélni?
(Legyen szíves beszéljen...)

Pourriez-vous répéter votre nom / votre numéro, s’il vous plaît ?
Meg tudná ismételni a nevét/telefonszámát?
(Legyen szíves ismételje meg...)

Pourriez-vous épeler votre nom, s’il vous plaît ?
Legyen szíves betûzni a nevét!

Je ne parle pas très bien français. Pouvez-vous répéter plus lentement?
Nem beszélek jól franciául, el tudná ismételni lassabban?

Je regrette, la communication a été coupée.
Sajnálom, megszakadt a vonal..

V. Remerciements + formules de politesse / Köszönet /záró formulák

Je vous remercie beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci bien, au revoir.
Nagyon köszönöm. Viszonthallásra.

Je vous remercie beaucoup, vous êtes bien aimable, au revoir.
Köszönöm, nagyon kedves. Viszonthallásra.

Merci beaucoup, excusez­moi de vous avoir dérangé.
Nagyon köszönöm és elnézést, hogy zavartam.

Je vous en prie, au revoir.
Kérem. Viszonthallásra.

De rien, au revoir.
Nincs mit. Viszonthallásra.

(Forrás: fn)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó