Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
I. Pour commencer – Megnyitni a tárgyalást

Nous sommes réunis pour … Azért gyûltünk össze, hogy…
Nous sommes ici aujourd’hui pour… Azért vagyunk ma itt, hogy…
Je commencerais par présenter … ensuite, nous examinerons… enfin, nous chercherons à … Azzal kezdeném, hogy bemutatom…majd megvizsgáljuk…végül megpróbálunk…

II. Exprimer son opinion / son accord / son désaccord – Vélemény /egyetértés/véleménykülönbség

Moi, personnellement, je pense que. … Én személy szerint azt gondolom, hogy…
D’après moi..
Selon moi…
A mon avis Véleményem szerint…/ Szerintem…
Je pense que..
Je crois que..
J’estime/ trouve
Je suis sûr que..
Je suis persuadé que.. Azt gondolom, hogy…
Azt hiszem, hogy…
Úgy vélem, hogy…
Biztos vagyok benne, hogy…
Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy…
Je ne pense pas / ne crois pas que.. Nem hiszem, hogy…
Il semble que c’est/soit la meilleure solution Úgy tûnik az a legjobb megoldás, hogy…
Il est évident/clair/certain que Egyértelmû, világos, bizonyos, hogy…
Il me semble que… Úgy tûnik nekem, hogy…
J’ai le sentiment / l’impression que… Az az érzésem, hogy…
Il est possible que.. Lehetséges, hogy…
Je ne suis pas de votre avis. Nem értek egyet Önnel.
Je ne partage pas votre point de vue. Nem osztom a véleményét/nézõpontját.
Ce n’est pas vrai que… Nem igaz az, hogy…
Je suis (tout à fait) d’accord. (Teljesen) egyetértek.
Vous avez (absolument) raison. (Teljesen) igaza van.
Je suis de votre avis. Egyetértek Önnel.

III. Donner la parole et prendre la parole – Szót adni, átvenni a szót

M. …., voulez-vous intervenir? … úr, szeretne mondani valamit?
M.…, vous pouvez continuer ? … úr , tudná folytatni?
Pas de remarques? M …, c’est à vous(de parler). Nincs megjegyzés ? Akkor … úr, Ön következik. /Öné a szó.
M.…, nous vous écoutons… … úr, hallgatjuk Önt.
Juste un commentaire pour dire… Csak egy megjegyzés…
Si vous permettez… Ha megengedik…
Je voudrais dire… Azt szeretném mondani, hogy…
Je voudrais ajouter… Azt szeretném hozzátenni, hogy...
Désolé, Monsieur… a demandé la parole. Sajnálom, …úr kért szót.

IV. Mettre de l’ordre et expliquer – Rendet tenni (vita) és magyarázni

Revenons à notre sujet. Térjünk vissza a tárgyra!
Laissez-moi continuer. Hagyja, hogy befejezzem!
Vous permettez que je termine. Megengedi, hogy befejezzem?
Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je voudrais terminer. Je disais donc que… Befejezném, ha megengedi. Arról beszéltem tehát, hogy…
Nous pourrions peut-être revenir à cette question plus tard! Talán visszatérhetnénk erre a kérdése késõbb!
Attendez, nous ne pouvons pas tous parler à la fois! Egy kis türelmet! Nem beszélhetünk mindnyájan egyszerre!
Je tiens à préciser que… Fontosnak tartom pontosítani, hogy…
C’est pourquoi… Ezért…
Ça veut dire que… Azaz…
Qu’est-ce que vous voulez dire?
Que-voulez vous dire par…?
Qu’entendez-vous (exactement) par…? Mit ért ez alatt?

V. Pour conclure – Lezárás

Bien, c’est tout pour aujourd’hui? Rendben, ez minden mára?
Rien à ajouter, bon… Nincs több hozzászólás, akkor…
On arrête là? Abbahagyjuk itt?
On peut affirmer que.. Kijelenthetjük, hogy…
En résumé, on peut dire que...
En conclusion, nous pouvons dire que… Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy…
Donc, si nous résumons ce qui a été dit… Tehát, ha összefoglaljuk mindazt, ami ma elhangzott…
Finalement, il résulte de ce que nous venons de dire que… Végeredményben, ami ma itt elhangzott, abból az következik, hogy…

Je crois que nous avons fait le tour de la question. Azt hiszem, körbejártuk a kérdést / kimerítettük a témát.

(Forrás: fn)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó