Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
Les canons allemands traînés place de l'Opéra. Source : l'album de la guerre 1914 - 1919. © L'illustration

L’Armistice de 1918  – Az 1918-as fegyverszüneti egyezmény

Un armistice met fin à la Grande Guerre

Fegyverszüneti egyezmény vetett véget az első világháborúnak.

Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans toute la France, les cloches sonnent à la volée.

1918. november 11., délelőtt 11 óra: Franciaország-szerte zúgtak a harangok.

Au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le « Cessez-le-Feu », « Levez- vous », « Au Drapeau ». La « Marseillaise » jaillit à pleins poumons des tranchées. Même soulagement en face, dans le camp allemand.

A fronton trombitások ugrottak a mellvédekre és harsogták "Fegyverszünet", "Felállni!", "Zászlóhoz". Teli torokból énekelték a Marseillaise-t a lövészárkokban. Ugyanez a megkönnyebbülés érződött szemben, a német táborban is.

L’Armistice. (photo : lefigaro)

Pour la première fois depuis quatre ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Un armistice (arrêt des combats) a été conclu le matin entre les Alliés et l'Allemagne. Il laisse derrière lui 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés dont 8 millions de civils.

Négy év óta először franciák és németek most anélkül néztek szembe egymással, hogy egymást gyilkolták volna. A szövetségesek és Németország fegyverszünetet kötött ezen a reggelen. A háború 18,6 millió halottat és rokkantat hagyott maga után, akik között nyolc millió polgári személy volt.

Dans un wagon en forêt de Compiègne, signature de l'armistice le 11 Novembre 1918. (photo : storage)

Les cloches de la victoire et les scènes de liesse à Londres ou à Paris ne sauraient faire oublier une autre dimension du 11 novembre 1918 : à l'enthousiasme vibrant des uns répond en effet la douleur du deuil, l'amertume devant l'ampleur des sacrifices, une certaine peur de l'avenir devant des vies à reconstruire.

A győzelem harangjai és az örömujjongás Londonban vagy Párizsban sem tudták elfeledtetni az 1918. november 11-e egy másik dimenzióját: egyesek élénk lelkesedése valójában válasz volt a gyász fájdalmára, az áldozatok miatt érzett keserűségre, a helyrehozatalra váró életek miatti jövőtől való egyfajta félelemre.

L'armistice du 11 novembre 1918. Place de la Concorde, à Paris. ©Maurice Branger / Roger-Viollet

Les survivants ont perdu la foi dans les valeurs morales et spirituelles qui ont fait la grandeur et l'unité de l'Europe. Mais ils veulent croire que cette guerre qui s'achève restera la dernière de l'Histoire, la « der des ders ».

A túlélők elvesztették az Európa nagyságát és egységét jelentő erkölcsi és lelki értékekbe vetett hitüket. Azt azonban hinni akarták, hogy a most befejeződött háború a történelem utolsó háborúja lesz.

Après la guerre, les commémorations du 11 novembre prendront ainsi souvent une dimension pacifique importante : plutôt que de célébrer la victoire, on commémorera la mémoire des millions de soldats morts au combat afin de transmettre aux nouvelles générations le souvenir d'une véritable hécatombe qui devait être la dernière. 

A háború után  a november 11-i megemlékezések gyakran a békevágy fontos kifejezői lettek: a győzelem ünneplése helyett az elhunyt katonák millióinak emléke előtt tisztelegtek, hogy megismertessék az új nemzedékekkel egy valóságos tömegmészárlás emlékét, amelynek valóban az utolsónak kellene lennie.

Source : Herodote ; Fabrice Grenard

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó