Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le château royal de Blois est un véritable panorama de l’histoire des Châteaux de la Loire, avec quatre façades évoquant quatre époques différentes. – Blois a királyi kastély, négy különböző időszakot idéző négy homlokzatával, a Loire-völgy történelmének valódi áttekintése.

Blois, le chef-lieu du Loir-et-Cher situé à mi-chemin entre Orléans et Tours, accueille l’un des plus célèbres châteaux de la Loire : le château de Blois, dont le mélange de style unique, mariant Renaissance et classicisme.

  • Blois,a Loir-et-Cher megyeszékhely félúton Orleans és Tours között található, a Loire egyik leghíresebb kastélyát foglalja magában. A Blois-kastély egyedi stílusú, a reneszánsz és a klasszicizmus kombinációja.

La maison de Blois, puissante dynastie comtale du Moyen-Âge, fait construire dès le IXe siècle une forteresse sur le site de l’actuel château. Celui-ci devient immense sous le comte Thibault VI (mort en 1218). Il reste de cette période quelques vestiges, comme des remparts, la tour du Foix et la plus ancienne salle civile gothique de France. Cette dernière prendra plus tard le nom de « salle des états généraux » parce qu’elle accueillera deux fois ces assemblées extraordinaires d’Ancien régime, en 1576 et en 1588.

  • A Blois-család - egy jelentős középkori dinasztia - a IX. században építtetett egy erődöt a jelenlegi kastély helyén. IV. Theobald (1218-ban halt meg) idején hatalmas építménnyé vált. Ebből a korból néhány rom fennmaradt, mint például a bástyák, a Foix-torony és Franciaország legrégibb gótikus polgári szobája. Ez utóbbi később az "általános rendi gyűlés szalonja" elnevezést kapta, mert kétszer is (1576-ban és 1588-ban) itt tartották az Ancien Régime üléseit.

Le roi Louis XII (1498 – 1515) naît et grandit dans le château de Blois. Il veut en faire un siège du pouvoir royal et de la cour. Dans cette optique, il lance d’importants travaux de réaménagements.

  • A Blois-kastélyban született és nőtt fel XII. Lajos király (1488-1515). Azt akarta, hogy Blois a királyi hatalom és bíróság székhelye legyen. Ezt szem előtt tartva jelentős átalakítási munkák kezdődtek.

L’aile Nord-Est, c’est-à-dire « l’aile Louis XII« , par laquelle on accède à la cour du château, en est le résultat. Bâtie de 1498 à 1503 dans un style typique de la Renaissance française, ses façades sont constituées de briques et de pierres et ses lucarnes richement décorées n’évoquent plus les appareillages défensif du Moyen-Âge. Elle est traversée par une double galerie. Sous le porche du château, on peut admirer la célèbre statue équestre du roi Louis XII.

  • Az északkeleti szárny, azaz a "XII. Lajos szárny", amelyen keresztül a kastély udvarába léphetünk lett az eredmény. Az 1481-től 1503-ig tartó francia reneszánsz stílusú építkezés – ahol a homlokzat téglából és kövekből készült – már nem idézte fel a középkorra jellemző védekezési eszközöket. A szárny dupla galériát keresztez. A kastély verandája alatt megcsodálhatjuk XII. Lajos lovas szobrát.

Toutefois, l’aile Louis XII n’est pas l’aile la plus imposante du bâtiment. En effet, le successeur de Louis XII, François Ier (1515 – 1547), avant de se lancer dans le chantier de Chambord, fait bâtir l’aile Nord-Ouest du château de Blois dans un style inspiré de la Renaissance italienne dont témoigne la présence de loggias. On lui doit la superbe façade des Loges qui domine la ville. La contribution la plus célèbre des aménagements de François Ier est l’escalier octogonal ouvert sur l’extérieur.

  • Azonban a XII.Lajos-szárny mégsem az épület legtetszetősebb része. I. Ferenc (1515 – 1547), aki XII. Lajost követte a trónon, mielőtt megkezdte volna Chambord építtetését, az olasz reneszánsz által diktált stílusban megépíttette a Blois-kastély északnyugati szárnyát, amint azt a loggiák jelenléte is bizonyítja. Neki köszönhetjük a városra néző Loges homlokzatát. Ferenc király építkezéseinek legismertebb átalakítása a nyolcszögletű, nyitott lépcsőház.

Le château n’est pas délaissé après le règne de François Ier puisqu’il accueille deux réunions des états généraux. Ceux de 1588 donnent lieu à l’un des plus célèbres épisodes des guerres de Religion : l’assassinat du duc de Guise, champion du parti catholique, ordonné par le roi Henri III (1574 – 1589).

  • Ferenc király uralkodását követően a kastély nem maradt üresen, mert két államgyűlést tartottak ott. Ezeknek 1558-ban adott otthont, előidézve a vallási háborúk egyik leghíresebb epizódját, III. Henrik (1574 – 1589) francia király megölette Guise herceget, a katolikus párt vezérét.

Paris et le Louvre deviennent à partir de l’avènement de Henri IV les nouveaux centres du pouvoir royal. Le Val de Loire et Blois sont délaissés après l’assassinant du Vert galant.

  • IV. Henrik trónra lépésétől kezdve Párizs és a Louvre lett a királyi hatalom központja. A Loire-völgye elárvult a "le Vert galant" (IV. Henrik beceneve) meggyilkolása után.


Cependant, Louis XIII (1610 – 1643) y exile son frère et rival (car préféré par sa mère Marie de Médicis), Gaston. Ce dernier reçoit le duché d’Orléans et le château de Blois en 1626. Avec l’aide de François Mansart, le premier grand architecte de style classique en France, il lance, à partir de 1635, des aménagements du château. Il fait donc ajouter des éléments typiques du style classique, caractérisé par un goût pour la symétrie, en ajoutant par exemple une double coupole coiffant l’escalier d’honneur. Gaston d’Orléans créé aussi le jardin botanique du château.

  • Ezalatt XIII. Lajos (1610 – 1643) ide üldözte bátyját és riválisát, Gastont (anyja, Medici Mária kedvencét), aki 1626-ban megkapta az Orleans hercegséget és a Blois-kastélyt. François Mansard az első nagy klasszicista stílusú francia építész segítségével 1635-ben elindított a kastély átépítését. Mansard klasszicista stílusra jellemző elemeket ad hozzá, melyeket a szimmetria jellemez, például a dupla kupola a főlépcsőn. Az orléans-i Gaston herceg hozta létre a kastély botanikus kertjét.

Gaston d’Orléans meurt dans son château en 1660. Commence une période de décadence qui dure jusqu’à ce que l’écrivain Prosper Mérimée, alors inspecteur général des monuments historiques, le fasse classer monument historique en 1840. Suit une période de restauration sous la supervision de Félix Duban.

  • Gaston orléans-i herceg 1660-ban halt meg a kastélyban. Elkezdődött a hanyatlás kora, amely egészen addig tartott, míg 1840-ben Prosper Mérimée iró, majd a történelmi műemlékek főfelügyelője, osztályozta a történelmi műemlékeket. Ezt követte egy helyreállítási időszak Félix Duban felügyelete alatt.

Source : laculturegenerale

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó