Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Cheverny, c'est le château de la Loire le plus magnifiquement meublé. – Cheverny, a Loir legszebben berendezett kastélya.

 

Le domaine de Cheverny appartient à la même famille depuis plus de six siècles, les Hurault, financiers et officiers au service de plusieurs rois de France. Le château est l’un des plus grands de la Vallée de la Loire et il est toujours habité par les descendants des Hurault : le Marquis et la Marquise de Vibraye.

 • A Cheverny birtok több mint hat évszázada ugyanazon családhoz, a Hurault-családhoz tartozik, akik számos francia király pénzügyi és hivatali szolgálatában álltak. A kastély a Loire-völgy egyik legnagyobbik kastélyát még mindig a Huraultok leszármazottjai – Marquis és Marquise de Vibraye – lakják.

Du premier château, construit au XVIe siècle, il ne reste que de rares vestiges, dont la trace est encore visible dans les communs. Puis, la seigneurie devient au milieu du XVIe siècle la propriété de Diane de Poitiers, maîtresse du roi Henri II, qui le vend au fils du précédent propriétaire et à son épouse.

 • A XVI. században épült első kastély néhány maradványa még mindig látható a melléképületekben. A XVI. század közepén Diane de Poitiers – II. Henrik szeretőjének tulajdona lett –, aki eladta az előző tulajdonos fiának és feleségének.

Leur fils, Henri Hurault, et son épouse Marguerite Gaillard de La Morinière, bâtissent le château entre 1624 et 1630. Ils confient la réalisation des travaux à l'architecte Jacques Bougier, qui a également travaillé au nouvel aménagement du château de Blois. Il utilise la pierre de "Bourré (Loir-et-Cher)", une pierre originaire de ce village de la Vallée du Cher. Elle a la particularité de blanchir et durcir en vieillissant, ce qui explique la blancheur des façades du château.

 • Fiuk, Henri Hurault és felesége Marguerite Gaillard de La Morinière, 1624 és 1630 között építtették a kastélyt. A munkálatokat Jacques Bougier építészre bízták, aki a Blois-kastély felújításán is dolgozott. Ő használta az úgynevezett "Bourré követ", a Loir-völgyéből származó különleges követ, melynek az a tulajdonsága, hogy öregedés közben keményedik és fehéredik. Ez magyarázza a vár homlokzatának fehérségét.

Leur fille, Élisabeth, marquise de Montglas, achève la décoration intérieure vers 1650 avec l’aide du peintre blésois Jean Mosnier. Durant les 150 années suivantes, le château de Cheverny change de propriétaires à plusieurs reprises. Finalement, en 1825, Anne-Victor Hurault, marquis de Vibraye, rachète la propriété de ses ancêtres.

 • Lányuk, Élisabeth, Montglas marki felesége fejezte be 1650 körül a belső építészetet a blois-i festő Jean Mosnier segítségével. A következő 150 évben a kastély többször váltott tulajdonost. Végül 1825-ben Anne-Victor Hurault, Vibraye marki vásárolta meg ősei tulajdonát.

Le château de Cheverny est ouvert au public depuis 1922 sur l’idée de Philippe de Vibraye, grand-oncle du propriétaire actuel, le marquis Charles-Antoine de Vibraye. Mais il doit pour cela obtenir l’autorisation de sa mère. Elle accepte à une seule condition : que Cheverny reste fermé le mardi, parce qu’elle y reçoit ses amis ! Le domaine accueille chaque année près de 350 000 visiteurs.

 • A Cherevrny-kastély 1922 óta – Philippe de Vibraye, – a jelenlegi tulajdonos, Charles-Antoine de Vibraye nagybátyja – ötlete alapján nyitva áll a nyilvánosság előtt. Ám meg kellett szereznie anyja engedélyét, aki egy feltétellel fogadta el azt: Cheverny keddenként zárva marad, mert ezen a napon fogadja barátait. A birtok évente közel 350 ezer látogatót fogad.

Le château, qui a toujours été habité, présente des pièces de mobilier et des aménagements intérieurs remarquablement bien conservés. Les appartements du premier étage témoignent de l’art de vivre à la française : la chambre des naissances, le boudoir rouge, la chambre d’enfant, la chambre des mariés, la salle à manger et le petit salon.

Az állandóan lakott kastély rendkívül jó állapotban megőrizte a bútorokat és berendezési tárgyakat. Az első emeleti apartmanok a francia életmódról tanúskodnak: szülőszobák, vörös budoir, gyerekszoba, házastársi szoba, étkező és társalgó.

Le régulateur

Mais Cheverny recèle de bien d’autres trésors comme par exemple la tapisserie des Gobelins du XVIIe siècle présentée dans la salle d’armes, ou encore la commode d’époque Louis XIV de style Boulle et le régulateur d’époque Louis XV (horloge de précision qui servait à régler toutes les autres pendules du château) que l’on peut admirer dans le salon des Tapisseries. Sans oublier, le lit à baldaquins décoré de broderies persanes du XVIe siècle qui servit à Henri IV lors de son passage dans l’ancien château.

 • Chevernynek sok más kincse is van, mint például a XVII. századi Gobelin kárpit, melyet a fegyverszobában láthatunk, vagy a Boulle stílusú XIV. Lajos kori öltöző és a XV Lajos korából származó óra (a kastély többi órájának szabályozását szolgálja), amit a Tapisseries szalonban csodálhatunk meg. Nem is beszélve a XVI. századi perzsa hímzéssel díszített baldachinos ágyról, ami IV. Henriket szolgálta a régi várban tartózkodása alatt.

Une petite vidéo :

Le park et les jardins du château – A park és a kastély kertjei

Accessibles au public, un parc à l’anglaise et des jardins d’une superficie de près de 100 hectares entourent le château. Plantés entre 1820 et 1860 par Paul de Vibraye, des arbres d’essences rares et de magnifiques spécimens constituent le parc à l’anglaise : tilleuls, séquoias et plusieurs variétés de cèdres.

 • A nyilvánosság számára hozzáférhető, közel 100 hektárnyi, a kastélyt körülölelő angolpark és kert várja a látogatókat. 1820 és 1860 között Paul de Vibraye által ültetett ritka fák és különleges fajták alkotják az angol parkot: hársfák, vörösfenyők és sokféle cédrus.

Le jardin des Apprentis, créé en 2006, se situe entre le château et le pavillon de l’Orangerie, qui a servi de dépôt à une partie du mobilier national pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ce jardin de conception contemporaine s’est inspiré des plans retrouvés d’un ancien jardin à la française, qui se trouvait sur le même emplacement.

 • A 2006-ban létrehozott jardin des Apprentis a kastély és az Orangery pavilon között helyezkedik el, ami a második világháború alatt a nemzeti ingóságok raktáraként szolgált. Ezt a jelenlegi kertet egy régi – ugyanezen a helyen álló – francia kert tervei ihlették meg.

Le jardin potager a été dessiné et réalisé en 2004, près de la salle des trophées et des communs. Conçu par la Marquise de Vibraye, il combine l’utilisation originale de différents matériaux de couleurs, de légumes et de fleurs.

 • A konyhakertet 2004-ben tervezték és hozták létre a trófeák és közös helyiségek közelében. A Marquise de Vibraye által elképzelt kert különböző eredetű és színű anyagok, zöldségek és virágok használatát ötvözi.

En fin, n'oublions pas parler de l'exposition Tintin. – Végül, ne feledkezzünk meg a Tintin kiállításról beszélni.

Le château de Cheverny a inspiré le château de Moulinsart à l’auteur de bandes dessinées belge, Hergé. En 1942, au cours d’une nouvelle aventure du reporter Tintin, le château de Moulinsart fait sa première apparition dans Le Secret de La Licorne. Il devient alors le port d'attache de Tintin, de Milou, du professeur Tournesol, du capitaine Haddock et du majordome Nestor.

 • A Cheverny kastély ihlette meg a belga képregény szerzőjét, Hergé-t. 1942-ben, a riporter Tintin új kalandja során a Moulinsart kastély először jelent meg a "Le Secret de La Licorne" című újságban. Ekkor vált Tintin, Milou, Tournesol professzor, kapitány Haddock és Nestor komornyik otthonává.

Le Domaine de Cheverny et la Fondation Hergé se sont associés pour réaliser et mettre en place une exposition permanente sur le thème : les secrets de Moulinsart. On peut y voir la chambre de Tintin, le laboratoire du professeur Tournesol, ou encore la cave du château de Moulinsart.
Cette exposition est ouverte depuis 2001 au public et a déjà accueilli plus de 650 000 visiteurs.

 • A Cheverny birtok és a Hergé Alapítvány egy állandó kiállítást alkotott a Moulinsart titkai témában. Láthatjuk Tintin szobáját, Tournesol professzor laboratóriumát vagy a Moulinsat kastély pincéjét.
  Ez a kiállítás 2001 óta nyitva áll a nagyközönség számára és már több mint 650 ezer látogatót üdvözölhetett.


Source : bloischambord, laculturegenerale

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó