Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Ma már persze azzal is tisztában vagyok, hogy e képes kifejezés nem csupán azt volt hivatott érzékeltetni, hogy Bálint bátyám nagyszerû mesterember volt, de egyben azt is elárulta, hogy a kifejezés használója illetve az a környezet, amelyiknek a használó tagja volt, igen nagyra értékelte a nyelvtudást.

- Pedig nyilvánvaló, hogy a kifejezés jóval elõbb keletkezett, mint ahogy az ön édesapja megszületett volna - kezdi beszélgetésünket Dr. Lengyel Zsolt, a veszprémi Pannon Egyetem alkalmazott nyelvészeti tanszékének a vezetõje. Hisz az emberek rég felismerték mennyire fontos az idegen nyelv(ek) ismerete. Ma, az egyre inkább globalizálódó világunkban erre még inkább szükség van. Az EU elfogadott nemrég egy olyan javaslatot, melynek értelmében az EU polgárai számára két idegen nyelv elsajátítása ajánlott. Az egyik legyen egy világnyelv, egy másik pedig az a nyelv, amelyiken valamelyik velünk szomszédos ország, régió népe beszél.

- Mintha csak nekünk, kárpátaljai magyaroknak született volna az eu-s ajánlat, holott még messze az az idõ…

- Amikor Ukrajna az Európai Unió tagjává válhat… Erre gondol? Ennek ellenére a nyelvtanulás a fiatalok körében egyre inkább felismert szükségszerûséggé válik. Itteni kollégáimtól hallottam, hogy évrõl évre gyors ütemben nõ azoknak a száma, akik sikeres nyelvvizsgát tesznek. Kárpátalján nagyon fontos, hogy a nyelvtanulásnak meglegyen a kellõ motivációja. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy mind az egyén, mind a közösség számára igen destruktívan hat, ha a környezetében vannak megtûrt és támogatott nyelvek. S globalizáció ide vagy oda, az anyanyelv semmit sem veszített a fontosságából. Az továbbra is a világ megismerésének eszköze marad.

- Úgy tudom, sokban árnyalják ezt a megállapítást azok a pszicholingvisztikai kutatások, melyekben ön is részt vesz...

- Felmérésünk során 10-14 éves gyermekeket arra kértünk, hogy az eléjük tett lapokon olvasható szavak mellé írják le azt a szót, amelyik elõször az eszükbe jut. A felmérésben ezer gyerek vett részt. A listán kétszáz szó szerepelt, így ma több mint kétszázezer szóból álló adatbázisunk van. Mondhatom, nagyon tanulságos az így létrejött adatbázis. Többek között újból bebizonyosodott, hogy a világ birtokbavétele a konkrét dolgokon keresztül történik, mintegy azokra alapozva jutunk el az elvont fogalmakig (édes - cukor, méz, s majd csak ezután következik az édesanya, az édesapa).

Természetesen ezt sokan már korábban is meggyõzõdéssel vallották. Ám azt most tudtuk elõször tisztázni, hogy a tizenéves gyerekeknél az apa és a család fogalom szorosabban kötõdik egymáshoz, mint az anya és a család fogalmak esetében (hadd tegyem hozzá gyorsan: ugyancsak a kísérlet bizonyította, hogy az anyák számos más vonatkozásban sokszorosan lekörözik az apákat). Az is nyilvánvalóvá vált hogy az egy nyelvhez kötõdõ szavak az egyén életében késõbb jelennek meg. Erre jó példa az édes kettesben kifejezés. Mert elõször embernek születik meg valaki, s aztán lesz belõle magyar, angol, kínai, stb. A mostani nyelvészeti kutatásaink ismételten bebizonyították, hogy az emberi agy biológiailag több nyelv elsajátítására van hangolva.

- Akkor nincs mitõl félni, gyorsan bele kell vágni…

- Ám az máig sincs tisztába, hogy az agyunk mindegyik elsajátított nyelv számára létrehozott külön-külön egy-egy mentális szótárat, vagy ehhez egyetlen egy is elegendõ? Márpedig a nyelvtanulás szempontjából ez alapvetõ fontosságú dologról van szó. De akárhogy is van, a tudás megszerzésének az eszköze az anyanyelv, ezen keresztül kell mind alaposabban megismeri a világot, azon belül elsajátítani a többi nyelvet is. Itt önöknél hallottam a példát: Péterke, akit szülei két évvel ezelõtt ukrán iskolába adtak, továbbra is gyötrõdik a matematika órákon, ám szünetben az iskolaudvaron levõ focipályán nagyszerûen megérti magát az osztálytársaival. Nincs ebben valami ellentmondás? Ezt kérdezték tõlem a kollégák. Nincs bizony. Az elsõ esetben - matematika órán - az ukrán nyelv mint az új ismeretek elsajátításának eszköze Péterkénél még gyengén mûködik, a másik esetben a barátkozás, a játék, a kommunikáció eszközeként a gyerek ezt a nyelvet már kiválóan tudja alkalmazni. Nyilvánvaló, hogy két nagyon is különbözõ dologról van szó.

(karpatinfo, Kovács Elemér)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó