Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Comment convaincre les entreprises hongroises – Hogyan győzzük meg a magyar cégeket

Curriculum Vitae – Életrajz

De plus en plus nombreux sont les Français à tenter leur chance à Budapest. La capitale hongroise attire car le secteur tertiaire connaît un grand essor, de gros investissements ont été réalisés dans la logistique et les services, alors que l’industrie, le marketing et l’agriculture contribuent essentiellement au développement de l’économie hongroise. Une activité grandissante qui séduit la jeunesse européenne, et particulièrement les Français. Néanmoins, avant de postuler sur le marché du travail hongrois, il est vital d’avoir un CV adapté au pays, car certains points divergent avec le CV français.

Egyre több francia akar szerencsét próbálni Budapesten. A magyar főváros vonzó, mert a harmadlagos szektor fellendülőben van, nagy beruházások történtek a logisztikában és szolgáltatásban, míg az ipar, a marketing és a mezőgazdaság nagyban hozzájárulnak a magyar gazdaság fejlődéséhez. Ez a növekvő tevékenység csábítja az európai fiatalokat, különösen a franciákat. Mielőtt azonban pályáznak a magyar munkaerőpiacra, elengedhetetlen feltétel az országban használatos önéletrajz benyújtása, amely bizonyos kérdésekben eltér a franciától.

CV clair et concis

Cet aspect est similaire aux consignes françaises. Votre CV doit tenir sur deux pages maximum, et doit être très synthétisé afin d’attirer l’œil du recruteur le plus rapidement possible sur les informations qui vont l’intéresser. Une présentation sobre, avec une couleur unique (privilégier le bleu, le gris, des couleurs non « flashies ») qui ne se différencie pas de la police d’écriture, est requise en premier lieu.

Világos és tömör életrajz

Ez hasonló a francia elvárásokhoz. Az önéletrajz legfeljebb két oldalas lehet, legyen nagyon összefogott annak érdekében, hogy a munkát ajánló a lehető leghamarabb rátaláljon az őt érdeklő információkra. Mindenekelőtt a megjelenésében mértéktartó, egyszínű (kék, szürke, nem "mutatós" szín), a szabványos betűtípustól nem eltérő legyen.

Plusieurs langues

Un détail qui paraît évident, mais souvent négligé par précipitation. Réalisez votre CV en hongrois bien sûr, mais également en anglais. La langue locale n’étant pas pratiquée à l’échelle internationale, il est indispensable d’avoir son CV en deux versions, dont l’une rédigée avec la langue de Shakespeare. Soyez également vigilants quant à la traduction de votre CV hongrois. La syntaxe et l’orthographe sont scrutées de près, ne pensez pas que c’est une exclusivité française.

Többnyelvűség

Egy nyilvánvalónak tűnő részlet, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak. Készítse el önéletrajzát természetesen magyarul, de angolul is. Mivel a helyi nyelv nem nemzetközi nyelv, így elengedhetetlen, hogy az életrajz két változatban készüljön, amelynek egyike Shakespeare nyelvén íródik. Legyen nagyon figyelmes az önéletrajz magyar fordításánál. A nyelvtani és helyesírási hibákat nagyítóval vizsgálják, ne gondolja, hogy ez francia sajátosság.

Infos personnelles

Même si en France, cette partie a sa place dans le CV, elle se limite à l’identité et aux coordonnées du postulant. En Hongrie, les infos personnelles doivent être plus étoffées, par exemple votre situation maritale, votre état de santé ou des détails plus personnels sont à inscrire dans le CV.

Személyes adatok

Még a személyes adatoknak Franciaországban is szerepelniük kell az életrajzban, ott beérik a személyazonossággal és a jelentkező címével és telefonszámával. Magyarországon az életrajzban a személyes adatokat ki kell bővíteni, például a családi vagy egészségi állapot, illetve személyesebb részletek megjelölésével.

La photo moins importante qu’en France

Ce point pourrait être paradoxal quand on lit juste au-dessus que les infos personnelles sont plus mises en valeur en Hongrie. Justement, les recruteurs hongrois n’attendent pas forcément de photo sur votre CV, même si elle n’est pas réprimandée, car ils estiment vous connaître pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait, plutôt que ce à quoi vous ressemblez. Une consigne très différente de la France, où de façon générale, les recruteurs préfèrent mettre un visage sur la tête de leur futur employé, même si une loi pour le CV anonyme pourrait être appliquée prochainement.

A fénykép kevésbé fontos, mint Franciaországban

Furcsának tűnhet, amikor azt olvassuk, hogy a személyes adatok fontosabbak Magyarországon. A magyar munkáltató nem feltétlenül várja el, hogy a fénykép szerepeljen az önéletrajzban, mert inkább az alapján véli megismerni a jelentkezőt, hogy micsoda és mit csinált eddig, mintsem az alapján, hogyan néz ki a fényképen. Ez nagyon eltér a francia szabályoktól, ahol a munkáltató jobban szereti látni leendő munkavállalójának képét, még akkor is, ha várhatóan hamarosan életbe lép az anonim életrajzról szóló törvény.

Expériences professionnelles

Tout comme les consignes pour la présentation écrite (à lire plus haut), la rubrique « expériences professionnelles » est autant similaire en Hongrie qu’en France. C’est une partie fondamentale pour le recruteur, qui accorde autant d’importance pour le travail que pour les études, il est donc primordial de développer ses expériences professionnelles de façon chronologique afin que votre futur employeur constate par quoi vous êtes passé, quelles sont les aptitudes et les capacités que vous avez pu travailler, etc. N’hésitez pas à développer si matière il y a, le recruteur veut savoir ce que vous savez faire, donc vous ne l’endormirez pas.

Szakmai tapasztalat

Éppúgy, mint az írásos bemutatkozás (lásd fent) szabályai esetében, a "szakmai tapasztalat" rovata ugyanolyan Magyarországon, mint Franciaországban. Ez az alkalmazottat kereső számára alapvető rész, amely ugyanolyan jelentőséget tulajdonít a korábbi munkavégzésnek, mint a tanulmányoknak, ezért elengedhetetlen, hogy szakmai tapasztalatait időrendi sorrendben vázolja, hogy jövendő munkáltatója láthassa a múltját, melyek azok az adottságok és képességek, amelyekben már dolgozott, etc. Nyugodtan fedjen fel olyan tárgyköröket, amelyeket a munkáltató ismerni akar, mindazt, amire képes, azaz keltse fel figyelmét.

Pas de lettre de motivation

Voilà qui pourrait vous éviter de perdre du temps. En France, on s’est tous bloqué une fois devant notre feuille blanche lorsqu’il s’agit de rédiger une lettre de motivation, par crainte de ne pas choisir les bons mots ou les bonnes formules, puis une fois terminée, on s’attarde à lire et relire notre lettre, de peur qu’elle soit imprécise ou peu pertinente pour le recruteur qui se fera une image faussée de vous. Et bien à Budapest, vous pouvez supprimer ce détail qui forme, parfois, une vraie prise de tête pour le postulant. C’est une démarche inconnue en Hongrie. Si vous joignez une lettre de motivation à votre CV, il est fort probable pour qu’elle ne soit même pas lue.

Nincs szükség motivációs levélre

Egy jó hír, amellyel időt takaríthat meg. Franciaországban, leblokkolunk a fehér lap előtt, amikor motivációs levelet kell írni; félünk, hogy nem találjuk a megfelelő szavakat vagy fordulatokat, és miután befejeztük, leragadunk az elolvasásánál, az újraolvasásánál, attól tartva, hogy a levél pontatlan vagy kevésbé megfelelő, és így a munkáltató torz képet alkothat rólunk. Nos, Budapesten ezt a részletet, amely a jelentkező számára igazi fejfájást okozhat, kihagyhatjuk. Ez az eljárás nem ismert Magyarországon. Ha az életrajzához csatolja a motivációs levelet, valószínűleg el sem fogják olvasni.

Bien évidemment, il n’y a pas d’extrême contraste entre les CV hongrois et français, on retrouve plusieurs points communs comme la simplicité de la présentation, une mise en page sobre, une syntaxe irréprochable et les expériences professionnelles mises en avant. Néanmoins, il est fondamental de suivre ces détails divergents afin d’optimiser vos chances de trouver un emploi à Budapest.

Nyilvánvaló, hogy nincs szélsőséges különbség a magyar és francia életrajz között; sok közös pontot találunk, így mindkettőben a megjelenés egyszerűsége, a mértéktartó szerkesztés, a kifogástalan mondatszerkesztés és a szakmai tapasztalatok az elsődlegesek Mindazonáltal fontos, hogy kövesse ezeket az eltérő részleteket, így jobb eséllyel talál munkát Budapesten.

Source : lepetitjournal – Vincent Villemer

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó