Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
A pályázat célja

A Szakértői tanulmányutak fő célja, hogy támogassa az Európai Uniónak az oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseit, ezen belül elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét és az egymástól tanulást oktatási és képzési kérdésekben, terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat, összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat az és képzés 2020 munkaprogrammal, valamint a Bologna és a Koppenhága folyamattal.

A pályázók köre

A pályázatra jogosultak köre: a résztvevők az oktatási és képzési rendszer valamennyi részét (általános, szakmai és műszaki oktatás és képzés) képviselik és képesek a megszerzett tudást multiplikátorként továbbadni.

 • helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselői
 • oktatási és szakképző intézmények, képzőközpontok, képzési szolgáltatók igazgatói
 • tanácsadó intézetek igazgatói
 • értékelési és akkreditációs központok vezetői
 • munkaközösség-vezetők
 • vezető tanárok és tanárképzésben részt vevő oktatók
 • oktatási és szakképzési tanfelügyelők
 • oktatási és képzési hálózatok és szövetségek vezetői
 • pedagógiai és pályaválasztási tanácsadók
 • oktatási szolgálatok, munkaügyi központok és tanácsadók képviselői
 • humán erőforrás menedzserek
 • vállalatok oktatásért és képzésért felelős munkatársai
 • kereskedelmi és iparkamarák képviselői
 • munkaadói szervezetek képviselői
 • szakszervezetek képviselői
 • kis- és középvállalatok vezetői és tulajdonosai
 • kutatók

A pályázat részletei

A részt vevő országok:

 • a 27 európai uniós tagországa
 • az EGT- és EFTA-országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein,Svájc)
 • a tagjelölt országok (Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Horvátország)

Támogatható tevékenységek:
A tapasztalatcsere 3-5 napos nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, mely során a résztvevő szakértők megismerhetik a fogadó ország oktatási és képzési rendszerét és gyakorlatát, tanulmányozhatják a szervező intézménynek valamely konkrét oktatási, képzési területen elért eredményeit, s azokat összevethetik más országok tapasztalataival. A hazai gyakorlat bemutatása a magyar résztvevő feladata. A választható szakértői tanulmányutak leírását az on-line kurzuskatalógus tartalmazza.

Nemzeti prioritások:
Elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik

 • oktatási és képzési döntéshozók
 • szociális partnerek munkatársai

A tanulmányutak tématerületei:

 1. Az oktatás, a képzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése
 2. A tanárok, az oktatók, valamint az oktatási és képzési intézményeket vezető szakemberek szakmai alapképzésének és továbbképzésének támogatása
 3. A kulcskompetenciák elsajátításának támogatása a teljes oktatási és képzési rendszerben
 4. A társadalmi integráció és a nemek közötti egyenlőség támogatása az oktatásban és a képzésben, beleértve a migránsok integrációját is
 5. Stratégiák kialakítása az egész életen át tartó tanulásra és a mobilitásra

A tanulmányutak altémái a Felhívás hivatalos szövegében, a pályázati dokumentumok között találhatók meg.

A tanulmányutak a témákat az alábbi három szempont szerint vizsgálják:

 • általános oktatás,
 • szakoktatás és -képzés,
 • az egész életen át tartó tanulás átfogó perspektívája (vegyes típusú tanulmányutak)

Pályázati feltételek
Az a pályázó támogatható, aki

 • a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli (B2),
 • olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével, s annak bemutatására is kész,
 • vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körű terjesztését.

A 2010-es és a 2011-es pályázati évben támogatott szakértők nem kaphatnak támogatást.

Az elnyerhető támogatás összege:
Az elnyerhető támogatás összege függ a célországtól és a tanulmányút munkanapjainak számától. A támogatás az utazás, biztosítás, szállás, étkezés, helyi közlekedés, adminisztrációs és kommunikációs költségekhez járul hozzá. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az ösztöndíjasnak hozzá kell járulnia a tanulmányút költségeihez.

Pályázat benyújtási határidők:
A 2012-2013-as pályázati évben két beadási határidővel lehet pályázni a tanulmányutakon való részvételre:
2012. március 30.
(postabélyegző dátuma), a 2012. szeptember eleje – 2013. február vége közötti tanulmányutakra
- előbírálati határidő: 2012. március 19. (beérkezés dátuma)

2012. október 12. (postabélyegző dátuma), a 2013. március eleje – 2013. június vége közötti tanulmányutakra
- előbírálati határidő 2012. szeptember 28. (beérkezés dátuma)

Figyelem! A páylázatok on-line beadásának határideje mindkét körben déli 12.00 óra, a pályázati űrlapok is csak addig szerkeszthetők.

A pályázás menete:
A beérkezett pályázatok a regisztrációt követően formai bírálaton esnek át, mely során a pályázati felhívásban, a pályázati űrlapon és annak magyar nyelvű kitöltési útmutatójában szereplő formai követelmények teljesülését ellenőrizzük. A formai kritériumok itt tekinthetők meg. Tartalmi bírálatra csak a formai szempontból kifogástalan pályázatok kerülnek. A kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el, ugyanakkor az előbírálati határidőig beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását a hivatalos pályázati határidőig.  A tartalmi bírálati szempontok itt tekinthetők meg.

A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázati űrlapot az első helyen megjelölt tanulmányút munkanyelvén a Cedefop honlapján, on-line kell kitölteni, jóváhagyni, majd kinyomtatni és a szükséges aláírásokkal és pecséttel ellátva 1 példányban kell elküldeni a Tempus Közalapítvány postacímére: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
Az on-line pályázati űrlap jóváhagyása után a pályázók automatikus válaszban kapnak felhasználó nevet és jelszót, mely lehetővé teszi az adatok módosítását a hivatalos beadási határidőig. A pályázati űrlap kinyomtatása után, bár technikailag lehetséges, de nem célszerű módosítani a pályázat szövegét, mert a Tempus Közalapítvány csak a kinyomtatott, szabályszerűen aláírt és a postacímére eljuttatott pályázatot tekinti hivatalos dokumentumnak, így az értékelést is ez alapján végzi el. Kérjük, hogy a pályázathoz feltétlenül csatolja az érintettségre vonatkozó nyilatkozatot, melyet a pályázati dokumentumok között megtalál. A Szakértői tanulmányutak egyéni pályázati forma, ezért kérjük, hogy két vagy több pályázó azonos vagy nagyrészt megegyező szövegű pályázatot ne adjon be, mert azokat automatikusan elutasítjuk. A felhívás hivatalos szövege, az űrlapok, a kitöltési útmutató, valamint a pályázat kötelező melléklete, az érintettségi nyilatkozat a pályázati dokumentumok között elérhető honlapunkon.

További információk:
A támogatást nyert tanulmányutak megvalósítására 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. közöttkerülhet sor. A résztvevők a szervező intézménnyel egyeztetve egyénileg szervezik meg tanulmányútjukat.

A támogatott által elnyert ösztöndíjat nem lehet megosztani a résztvevő és más személyek között. Az ösztöndíjasok nem vihetik magukkal családtagjaikat a tanulmányútra, hiszen érdekükben semmiféle adminisztratív intézkedés nem tehető és jelenlétük esetleg akadályozná a más országokból érkező résztvevőkkel való kapcsolatteremtést.

Útmutatók:

A pályázat benyújtásának határideje

2012. október 12. (postabélyegző dátuma), a 2013. március eleje – 2013. június vége közötti tanulmányutakra
- előbírálati határidő 2012. szeptember 28. (beérkezés dátuma)

Figyelem! A páylázatok on-line beadásának határideje mindkét körben déli 12.00 óra, a pályázati űrlapok is csak addig szerkeszthetők.

Kapcsolat

Infóvonal: (+36 1) 237-1320

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó